عملکردهای مدیریت

اطلاعات ثبت شده در "تأیید اعتبار کاربر"

تا 5,001 کاربر بخش قابل ثبت است.

ثبت شناسه های بخش

تا 1,000 شناسه بخش قابل ثبت است.

عملکردهای تأیید اعتبار

زمانی که سرور Active Directory به عنوان سرور تأیید اعتبار مشخص شود، به محیط سیستم زیر نیاز است.
نرم افزار (سیستم عامل):
Windows Server 2012‎‏*1/Windows Server 2012 R2‎‏*1/Windows Server 2016‎‏*1/Windows Server 2019‎‏*1
*1 اگر Kerberos Armoring برای سیاست های مربوط به KDC (سیاست های گروهی) فعال باشد، کاربران نمی توانند با تأیید اعتبار Active Directory وارد شوند. Kerberos Armoring را غیرفعال کنید.
روش های رمزگذاری Kerberos برای تأیید اعتبار Active Directory که توسط نسخه فعلی "تأیید اعتبار کاربر" پشتیبانی می شوند، به صورت زیر هستند.
روش رمزگذاری
AES ‏128 بیت (استاندارد رمزگذاری پیشرفته)
AES ‏256 بیت (استاندارد رمزگذاری پیشرفته)
DES (استاندارد رمزگذاری داده)
RC4
روش های رمزگذاری موجود ممکن است بسته به تنظیمات Active Directory فرق داشته باشند.
از بین روش های رمزگذاری موجود، روشی که بالاترین قدرت رمزگذاری را دارد به طور خودکار انتخاب می شود.
هنگام مشخص کردن سرور Active Directory به عنوان سرور تأیید اعتبار، از درگاه های زیر ‎‏*1 روی سرور استفاده کنید.
برای ارتباط با سرور DNS:
شماره درگاه 53
برای ارتباط با KDC (مرکز توزیع کلید):
شماره درگاه 88
برای ارتباط با سرور جهت سرویس فهرست LDAP (می تواند به شماره درگاه قراردادی برای سرویس LDAP تغییر کند):
شماره درگاه 389
*1 شماره های درگاه بالا مقادیر پیش فرض هستند. ممکن است این شماره ها بسته به تنظیمات انتخابی فرق داشته باشند.
زمانی که سرور LDAP به عنوان سرور تأیید اعتبار مشخص شود، به محیط سیستم زیر نیاز است.
نرم افزار:
OpenLDAP
سیستم عامل:
الزامات مطابق با مشخصات محصول سرور LDAP می باشد.
هنگام مشخص کردن سرور LDAP به عنوان سرور تأیید اعتبار، از درگاه های زیر ‎‏*1 روی سرور استفاده کنید.
برای ارتباط با سرور LDAP با استفاده از LDAP (زمانی که TLS فعال است):
شماره درگاه 636
برای ارتباط با سرور LDAP با استفاده از LDAP (زمانی که TLS غیرفعال است):
شماره درگاه 389
*1 شماره های درگاه طبق تنظیمات سرور LDAP قابل تغییرند.

تنظیمات دیوار آتش

زمان تعیین آدرس های IP در تنظیمات دیوار آتش، تا 16 آدرس IP (یا محدوده های آدرس های IP) برای IPv4 و IPv6 قابل تعیین هستند.
زمان تعیین آدرس های MAC در تنظیمات دیوار آتش، تا 100 آدرس MAC قابل تعیین است.
آدرس های استثنا و شماره درگاه استثنا که می توان آنها را با استفاده از خط فرعی برای ارتباط استفاده کرد و به صورت پیش فرض ثبت شده اند، در زیر نشان داده شده اند.
آدرس های استثنا:
0.0.0.1 تا 255.255.255.255
شماره درگاه های استثنا:
53، 67، 68، 80، 161، 443، 515*، 631*، 3702، 5353، 5357، 5358، 8000*، 8080، 8443*، 9013، 9100*، 10443*، 20010*، 47545
فقط فیلتر داخل محدوده

ثبت گواهی ها (گواهی ها/کلیدهای امضای کاربر، گواهی های CA، گواهی های S/MIME)

الگوریتم ها و فرمت های کلید و گواهی هایی که می توانند ثبت شوند به قرار زیر است.
الگوریتم امضای RSA:
SHA-1/SHA-256/SHA-384‎‏*1/SHA-512‎‏*1/MD2‎‏*2/MD5‎‏*2
الگوریتم کلید عمومی RSA (طول کلید):
RSA (‏512 بیت‎‏*2/1024 بیت/2048 بیت/4096 بیت‎‏*2)
الگوریتم امضای DSA:
SHA-1
الگوریتم کلید عمومی DSA (طول کلید):
DSA (‏1024 بیت/2048 بیت/3072 بیت)
الگوریتم امضای ECDSA:
SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
الگوریتم کلید عمومی ECDSA (طول کلید):
ECDSA (‏P256/P384/P521)
فرمت گواهی:
گواهی ها/کلیدهای امضای کاربر: PKCS#12‎‏*3
کلیدها، گواهی ها: گواهی های PKCS#*124
CA، گواهی های S/MIME: X.509 DER/PEM
پسوند فایل:
گواهی ها/کلیدهای امضای کاربر: pfx/p12
کلیدها، گواهی ها: گواهی های pfx/p*124
CA، گواهی های S/MIME‏: cer/pem
حداکثر تعداد گواهی های قابل ثبت:
گواهی ها/کلیدهای امضای کاربر: 100 (یک گواهی کاربر برای هر کاربر)
کلیدها، گواهی ها: گواهی های 6‎*4
CA: 150
گواهی های S/MIME: 2,000
*1 تنها زمانی موجودند که الگوریتم کلید 1024 بیت یا بیشتر است.
*2 برای امضاهای کاربر قابل استفاده نیست
*3 تنها زمان نصب با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) موجود است.
*4 برای TLS، ‏IEEE802.1x، ‏IPSec و امضاهای دستگاه استفاده می شود.

ثبت "لیست های لغو گواهی" (CRL)

تا 50 لیست لغو گواهی (CRL) قابل ثبت است. توجه داشته باشید با اینحال CRL نمی تواند در شرایط زیر ثبت شود.
اندازه داده CRL بیشتر از 1 مگابایت است.
یک الگوریتم امضای پشتیبانی نشده در حال استفاده باشد.
تعداد گواهی های لغو شده ثبت شده در یک فایل CRL بیشتر از 1,000 است.

تعریف "رمزگذاری ضعیف"

زمانی که <Prohibit Use of Weak Encryption> روی <On> تنظیم است، استفاده از الگوریتم های زیر ممنوع است.
هش:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
سیستم رمز کلید مشترک:
RC2, RC4, DES
سیستم رمز کلید عمومی:
رمزگذاری RSA (‏512 بیت/1024 بیت), امضای RSA (‏512 بیت/1024 بیت)، DSA (‏512 بیت/1024 بیت)، DH (‏512 بیت/1024 بیت)
حتی زمانی که <Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption> روی <On> تنظیم است، الگوریتم هش SHA-1، که برای ثبت یک گواهی ریشه استفاده می شود، قابل استفاده می شود.

FIPS 140-2 الگوریتم استاندارد

زمانی که <Format Encryption Method to FIPS 140-2‎> در حالت <On‎> قرار داده می شود، الگوریتم های زیر برای استفاده ممنوع می شوند.
هش:
MD4،‏ MD5،‏ SHA-1‏ (برای هدفی به غیر از TLS)
سیستم رمز کلید مشترک:
RC2،‏ RC4،‏ DES،‏ PBE
سیستم رمز کلید عمومی:
رمزگذاری RSA (‏512 بیت/1024 بیت)، امضای RSA (‏512 بیت/1024 بیت)، امضای DSA (‏512 بیت/1024 بیت)، DH (‏512 بیت/1024 بیت)

مدیریت گزارش

انواع گزارش های زیر روی دستگاه قابل مدیریت است. گزارش های جمع آوری شده با فرمت فایل CSV قابل صادر شدن هستند.
نوع گزارش
عدد نشان داده شده به عنوان "نوع گزارش" در فایل CSV
توضیحات
گزارش
تأیید اعتبار کاربر
4098
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تأیید اعتبار از تأیید اعتبار کاربر (login/logout and user authentication success/failure)، ثبت/تغییر/حذف اطلاعات کاربر مدیریت شده با تأیید اعتبار کاربر و مدیریت (افزودن/ویرایش/حذف) نقش ها با ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت دسترسی) می شود.
گزارش کار
1001
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به تکمیل کارهای کپی/فاکس/اسکن/ارسال/چاپ می شود.
گزارش انتقال
8193
گزارش شامل اطلاعات مربوط به انتقال می شود.
گزارش ذخیره فضای پیشرفته
8196
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به ذخیره فایل ها در شبکه (فضای پیشرفته دستگاه های دیگر) و "رسانه حافظه" می شود.
گزارش عملیات صندوق پستی
8197
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به عملیات های انجام شده روی داده ها در "صندوق ورودی حافظه RX" و "صندوق ورودی فاکس محرمانه" می شود.
گزارش تأیید اعتبار صندوق پستی
8199
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تأیید اعتبار "صندوق ورودی حافظه RX" و "صندوق ورودی فاکس محرمانه" می شود.
گزارش مدیریت دستگاه
8198
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به راه اندازی/خاموش کردن دستگاه، و تغییرات انجام شده روی تنظیمات با استفاده از  (Settings/Register) می باشد. "گزارش مدیریت دستگاه" همینطور زمان بازبینی یا تعمیر دستگاه توسط نمایندگی فروش یا نماینده خدمات، تغییرات در اطلاعات کاربر یا تنظیمات مربوط به امنیت را نیز گزارش می کند.
گزارش تأیید اعتبار شبکه
8200
این گزارش زمانی که ارتباط IPSec انجام نمی شود ثبت می شود.
وارد کردن/صادر کردن همه گزارش ها
8202
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به وارد کردن/صادر کردن تنظیمات با استفاده از عملکرد صادر کردن همه/وارد کردن همه می شود.
گزارش نسخه پشتیبان صندوق پستی
8203
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به "صندوق ورودی حافظه RX" و "صندوق ورودی فاکس محرمانه" می شود.
گزارش عملیات صفحه مدیریت نرم افزار/برنامه
3101
این یک گزارش عملیاتی برای SMS (سرویس مدیریت سرویس)، به روزرسانی/ثبت نرم افزار و نصب کننده های برنامه AddOn و سایر موارد است.
گزارش سیاست امنیت
8204
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تنظیمات سیاست امنیت می شود.
گزارش مدیریت گروه
8205
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تنظیم (ثبت/ویرایش/حذف) گروه های کاربر می شود.
گزارش تعمیر و نگهداری سیستم
8206
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به به روزرسانی های میان افزار و نسخه پشتیبان/بازیابی برنامه AddOn و سایر موارد می شود.
گزارش چاپ تأیید اعتبار
8207
این گزارش شامل اطلاعات و تاریخچه عملیات مربوط به کارهای چاپی است که به اجبار نگه داشته شده اند.
گزارش همگام سازی تنظیم
8208
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به همگام سازی تنظیمات دستگاه می شود. همگام سازی تنظیمات برای چند چاپگر چندمنظوره Canon
گزارش برای مدیریت گزارش حسابرسی
3001
این گزارش شامل اطلاعات مربوط به شروع و پایان این عملکرد (عملکرد مدیریت گزارش حسابرسی) و همچنین صادر کردن گزارش ها و سایر موارد می شود.
گزارش ها می توانند شامل 40,000 ثبت گزارش شوند. زمانی که تعداد گزارش ها از 40,000 بیشتر شد، از قدیمی ترین مورد حذف می شوند.

وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم

به تنظیمات/ثبت نام مراجعه کنید.

حداکثر تعداد کاربرانی که اطلاعات تنظیمات آنها می تواند در دستگاه ذخیره شود

کاربران: 500
گروه ها: 50

حداکثر دکمه های ثبت شده در صفحه <Home>

حداکثر تعداد دکمه های "شخصی": 60 برای هر کاربر (کلاً 12,000 برای همه کاربران)
حداکثر تعداد دکمه های "مشترک": 60

حداکثر مقصدهای ثبت شده در Address Book

لیست های آدرس 1 تا 10/لیست آدرس برای سرپرست: 1,600
لیست مقصد تک لمسی: 200
لیست آدرس شخصی: 25
لیست آدرس گروه: 4,*0001 (10 گروه*2‏ x ‏‏400 مقصد*3)
*1 کلاً 20,000 برای همه گروه ها
*2 حداکثر تعداد گروه ها برای هر کاربر (کل 50 گروه می تواند در یک دستگاه ثبت شود)
*3 حداکثر تعداد مقصدها در هر گروه

تصاویری که می توانند برای پس زمینه صفحه ورود وارد شوند

اندازه فایل: 1,024 کیلوبایت
پسوند فایل: jpg، ‏jpeg یا png
اندازه تصویر: 640 پیکسل‏ x ‏‏442 پیکسل یا کوچکتر

مشخصات پیام تصویری

فرمت فایل
JPEG، ‏PNG، ‏BMP، ‏GIF، ‏Animated GIF و HTML (در اینترانت/اینترنت)
پروتکل ارتباطی
SMB، WebDAV، HTTP
حداکثر اندازه محتویات
حداکثر 10 مگابایت
اندازه تصویر
به جز HTML: 639 پیکسل‏ x ‏‏400 پیکسل*
* اگر تصویر از اندازه بالا بزرگتر بود، در اندازه ای کوچکتر نشان داده می شود بدون اینکه نسبت ابعادی آن تغییر کند. اگر تصویر از اندازه بالا کوچکتر بود، بدون تغییر اندازه نشان داده می شود.
HTML: بالاتر از 639 پیکسل‏ x ‏‏400 پیکسل می تواند استفاده می شود (از طریق پیمایش در آنها)

پشتیبانی سرور SCEP

تنها سرویس ثبت دستگاه شبکه (NDES) از Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 پشتیبانی می شود.
838E-0SS