چاپ از رایانه

این بخش عملیات چاپ اصلی را از رایانه با استفاده از نصب درایور چاپگر شرح می دهد.

راهنمایی درباره درایور چاپگر

با کلیک بر روی [Help] ‏(Windows) یا (Mac OS) در صفحه تنظیم درایور چاپگر، صفحه راهنما نشان داده می شود. برای اطلاعاتی که در ‏راهنمای کاربر موجود نیست، ازجمله ویژگی های درایور و نحوه تنظیم این ویژگی ها، به "راهنما" مراجعه کنید.

عملیات اصلی چاپ

این بخش روند اصلی چاپ از رایانه را شرح می دهد.
1
سندی را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
2
دستگاه را انتخاب کنید و روی [Preferences] یا [Properties] کلیک کنید.
3
در صورت نیاز تنظیمات چاپ را مشخص کنید و روی [OK] کلیک کنید.
در صورت نیاز به برگه های دیگر بروید تا تنظیمات چاپ مورد نظر را مشخص کنید.
4
روی [Print] یا [OK] کلیک کنید.
چاپ شروع می شود.
اگر بخواهید لغو کنید، به لغو چاپ مراجعه کنید.
1
سندی را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
2
دستگاه را انتخاب کنید.
3
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
پس از انتخاب صفحه تنظیم از لیست کشویی، هر صفحه را برای چاپ تنظیم کنید.
4
روی [Print] کلیک کنید.
چاپ شروع می شود.
اگر بخواهید لغو کنید، به لغو چاپ مراجعه کنید.
838E-08C