چاپ از رسانه حافظه (چاپ رسانه)

این امکان وجود دارد که فایل هایی را که در رسانه حافظه ذخیره شده است بدون استفاده از رایانه، مستقیماً از دستگاه چاپ کرد. این ویژگی هنگام چاپ داده هایی که از یک مکان خارجی به خود آورده اید، یا چاپ داده هایی که به یک محل تجاری آورده اید، مفید است.
استفاده از رسانه حافظه
برای دریافت اطلاعات درباره رسانه حافظه موجود و اطلاعات مربوط به وارد کردن/برداشتن رسانه حافظه، به اتصال دستگاه حافظه USB‏ مراجعه کنید.
برای اطلاع از دستورالعمل های استفاده از رسانه حافظه، به کار کردن با داده ها در رسانه های حافظه رجوع کنید.
بسته به قالب فایل، ممکن است محصولی اختیاری مورد نیاز باشد. گزینه های سیستم
838E-08U