جلوگیری از دسترسی غیرمجاز

در این بخش، اقدامات پیشگیرانه در برابر دسترسی غیرمجاز از طریق شبکه های خارجی توضیح داده شده است. سرپرست ها و کاربرانی که از دستگاه در محیط شبکه استفاده می کنند، باید حتماً این بخش را قبل از کار با دستگاه بخوانند. اتصال به شبکه ها به شما کمک می کند تا از عملکردهای مختلف مانند چاپ، عملیات از راه دور از طریق یک رایانه، ارسال اسناد اسکن شده از طریق اینترنت و غیره استفاده کنید. اما برای محافظت در برابر دسترسی غیرمجاز از طریق شبکه خارجی، باید اقدامات امنیتی صورت گیرد. در این بخش، برخی اقدامات متقابل در برابر دسترسی غیرمجاز توضیح داده می شود، که باید قبل از استفاده از دستگاه با محیط شبکه انجام شود.

اجرای آدرس های IP خصوصی

آدرس IP شماره ای است که به رایانه ای که روی شبکه کار می کند اختصاص داده می شود. برای ارتباطات اینترنتی از "آدرس IP جهانی" استفاده می شود. "آدرس IP خصوصی" برای شبکه های محلی مانند LAN اداره استفاده می شود. اگر آدرس IP شما یک آدرس IPجهانی است، کاربران غیرمجاز اینترنت می توانند تلاش کنند که به شبکه محلی شما دسترسی پیدا کنند، و خطراتی مانند درز اطلاعات بیشتر می شود. اگر آدرس شما یک آدرس خصوصی است، تنها کاربران شبکه محلی مانند LAN اداری می توانند دسترسی داشته باشند.
【آدرس IP جهانی】
از خارج از شبکه شما قابل دسترسی است
【آدرس IP خصوصی】
تنها در داخل شبکه محلی قابل دسترسی است
به طور کلی، هنگام تنظیم آدرس IP، از آدرس IP خصوصی استفاده کنید. برای آدرس IP خصوصی، هر آدرسی در دامنه های زیر می تواند استفاده شود. تأیید کنید که آدرس IP که اکنون تنظیم شده است، آدرس IP خصوصی است.

دامنه های آدرس IP خصوصی

10.0.0.0 تا 10.255.255.255
172.16.0.0 تا 172.31.255.255
192/168.0.0 تا 192.168.255.255
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تأیید آدرس های IP، مراجعه کنید به تنظیم آدرس IPv4‏.
حتی اگر آدرس IP جهانی برای دستگاه تنظیم شده باشد، خطر دسترسی غیرمجاز را می توانید با استفاده از دیوار آتش کاهش دهید. هنگامی که می خواهید با استفاده از آدرس IP جهانی با دستگاه کار کنید، با مدیر شبکه خود مشورت کنید.

محدود کردن ارتباطات از طریق دیوار آتش

دیوار آتش سیستمی است که از دسترسی غیرمجاز شبکه های خارجی جلوگیری می کند و از شبکه محلی در برابر حملات یا نفوذ محافظت می کند. می توانید از طریق محدود کردن ارتباطات از یک آدرس IP خارجی خاص در محیط شبکه تان، جلوی دسترسی از خارج از شبکه محلی تان که پتانسیل ایجاد خطر دارد را بگیرید. محدود کردن ارتباط با استفاده از دیوارهای آتش

تنظیم ارتباط رمزگذاری TLS

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارتباطات TLS، به آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.

مدیریت اطلاعات دستگاه از طریق رمزعبور

حتی اگر دستگاه دسترسی غیرمجازی را از سوی طرف سوم مخربی تجربه کند، وقتی منابع اطلاعات مختلف در دستگاه توسط کلمه عبور حفاظت شوند، ریسک درز اطلاعات می تواند به شدت کاهش یابد.
کلمه عبور برای هر عملکرد / تنظیم کد پین
مدیریت تأیید اعتبار فردی با استفاده از تأیید اعتبار کاربر  پیکربندی تنظیمات مدیریت تأیید اعتبار شخصی
تنظیم کد پین برای محتوای مدیریت سیستم تغییر پین و شناسه مدیر سیستم
تنظیم کد پین برای دسترسی به Address Book محدود ساختن استفاده از Address Book‏
اینها مثال هایی از جلوگیری از دسترسی غیرمجاز هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت دستگاه مراجعه کنید و تنظیمات لازم را بر اساس محیط تان انجام دهید.
838E-035