تنظیم صفحه نمایش و عملیات های چاپ فایل های ذخیره شده

وقتی <Access Stored Files> را در صفحه <خانه> فشار می دهید و سپس <Network> یا <Memory Media> را فشار می دهید تا اسناد اصلی را چاپ کنید، صفحه تنظیم زیر نمایش داده می شود.
بسته به عملکرد، برای کسب اطلاعات بیشتر به عملکرد <Copy> مراجعه کنید.

صفحه تنظیم برای شبکه/رسانه حافظه

صفحه تنظیمات چاپ

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه های تنظیم

وضعیت تنظیم را (مانند اندازه کاغذ برای چاپ روی آن و تعداد چاپ) را نمایش می دهد. برای چاپ درست، حتماً تنظیمات را تأیید کنید. برای تغییر تنظیمات، دکمه موجود در پایین بخش نمایش را فشار دهید. برای تغییر تعداد چاپ، تعداد چاپ ها را با استفاده از کلیدهای عددی وارد کنید.
می توانید حالت رنگی برای چاپ را با فشار دادن <Select Color> انتخاب کنید.
می توانید اندازه/نوع کاغذ و منبع کاغذ را با فشار دادن <Select Paper> انتخاب کنید.

شماره فایل های انتخابی

تعداد فایل های انتخابی را نمایش می دهد.
وقتی چند فایل را انتخاب می کنید، دکمه <Change No. of Copies> نمایان می شود. برای تغییر تعداد چاپ، این دکمه را فشار دهید.

برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> مربوط به  یا تغییر تنظیمات چاپ پیش فرض کارخانه، این نماد را فشار دهید.

<Favorite Settings>

تنظیمات اسکن که اغلب استفاده می کنید را از قبل در اینجا ثبت کنید تا درصورت لزوم به راحتی فراخوانی کنید.

<Print Range>

وقتی فایلی دارای دو صفحه یا بیشتر انتخاب می کنید، این تنظیم را مشخص کنید. برای چاپ همه صفحات فایل، <All Pages> را فشار دهید یا برای مشخص کردن صفحات برای چاپ، <Specified Pages> را فشار دهید و محدوده صفحات را برای چاپ وارد کنید.

<Restore Default Set.‎>

تنظیمات چاپ را به مقادیر تنظیم ثبت شده در <Change Default Settings>، تغییر می دهد. <Change Default Settings>

<Start Printing>

چاپ را شروع می کند.

<Options>

به شما امکان می دهد تنظیمات قابلیت هایی را که در / نمایش داده نشده اند، مشخص کنید. برای جزئیات مربوط به هر مورد تنظیم، به گزینه ها بروید.

<‎2-Sided Printing>

نوع چاپ دو رو را انتخاب کنید.
اگر وقتی <Select Paper> روی <Auto> تنظیم است، یک فایل PDF انتخاب کنید و اندازه پشت و جلوی صفحه متفاوت باشد، صفحات به صورت یک رو روی کاغذ اندازه مربوطه چاپ می شوند. اگر می خواهید این صفحات به صورت دو رو چاپ شوند، از قبل اندازه کاغذ مناسب را انتخاب کنید.

<Finishing>

روش اتمام را انتخاب کنید.
هنگام چاپ فایل های PDF/XPS دردسترس است.

<Cancel>

تنظیمات چاپ را تغییر می دهد و به صفحه انتخاب فایل برمی گردد.

گزینه ها

<Resolution>

به شما امکان می دهد وضوح را انتخاب کنید.

<Halftones>

به شما امکان می دهد حالت چاپ سایه رنگ را انتخاب کنید تا با فایل مورد نظرتان برای چاپ مطابقت پیدا کند.
<Resolution>: چاپ ریز و ظریف را فعال می کند تا نمای کلی داده های متن و سایر موارد واضح تر شوند. این حالت برای چاپ داده هایی که مقدار زیادی متن یا خطوط ریز دارند مناسب است.
<Gradation>: چاپ با درجه بندی یکدست و نمای کلی واضح را فعال می کند. می توانید این تنظیم را برای چاپ یکدست اشکال و نمودارها با استفاده از درجه بندی انجام دهید.
<Error Diffusion>: برای چاپ واضح خطوط فاصل داده های CAD و داده هایی که شامل متن و خطوط ریز می شوند و سایر موارد مناسب است.

<Match Paper Size>

اندازه فایل PDF/XPS را تنظیم می کند تا هنگام چاپ با اندازه کاغذ مطابقت داشته باشد.

<Enlarge Print Area>

حاشیه های خالی را در همه طرف صفحه باریک می کند و ناحیه قابل چاپ را بزرگ می کند.

<Print Comments>

هنگام چاپ فایل های PDF، نظرات را اضافه می کند.

<Password to Open Doc.‎>

فایل های PDF محافظت شده با کلمه عبور را از طریق وارد کردن کلمه عبوری که برای باز کردن آنها نیاز است چاپ می کند.
هنگام چاپ فایل های PDF متعدد با یک کلمه عبور، هر فایل PDF باید همان کلمه عبور را برای استفاده از این عملکرد داشته باشد.

<Skip Blank Pages>

به شما امکان می دهد دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که صفحات خالی موجود در اسناد را تشخیص دهد و آنها را چاپ نکند.

<Enlarge/Reduce>

به شما امکان می دهد اندازه تصویر فایل های JPEG و TIFF را تنظیم کنید تا هنگام چاپ با اندازه کاغذ مطابقت داشته باشد.

<Image Orientation>

به شما امکان می دهد دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که نسبت ابعاد تصویر را برای فایل JPEG یا TIFF به طور خودکار تشخیص دهد و در صورت لزوم آن را عمودی یا افقی چاپ کند. همچنین می توانید به صورت دستی مشخص کنید که عمودی یا افقی چاپ شود.

<Print Position>

به شما امکان می دهد موقعیت چاپ فایل های JPEG و TIFF را هنگام چاپ در مرکز با بالا سمت چپ صفحه تنظیم کنید.
برای اطلاعات مربوط به قالب های فایل، به گزینه های سیستم بروید.
اگر مدیریت شناسه بخش محدودیت صفحه تعیین کرده باشد، شماره صفحات باقیمانده نمایش داده می شود. برای اطلاعات مربوط به مدیریت شناسه بخش و محدودیت صفحات، به پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش مراجعه کنید.
زمانی که همزمان انواع مختلف فایل (مانند PDF و JPEG) انتخاب می شوند تنها عملکردهای زیر قابل تنظیم/تغییر هستند.
Color
Select Paper
2-Sided Printing
Change No. of Copies
838E-0U9