استفاده از فضای ذخیره سازی

اسناد اسکن شده از دستگاه را می توان در فضای پیشرفته مربوط به چاپگرهای چند کاره Canon ذخیره کرد یا فایل های ذخیره شده در فضای پیشرفته مربوط به سایر چاپگرها را می توان چاپ و از دستگاه حذف کرد. با اتصال رسانه های حافظه به دستگاه، فضای ذخیره سازی اضافه نیز به شما ارائه می شود. فضای ذخیره سازی ایده آل متناسب با نیازهایتان را پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

کار کردن با سایر دستگاه ها

برای انجام عملیات های راه دور فایل ها، مانند ذخیره و حذف کردن، می توانید از دستگاهتان به فضای ذخیره سازی مشترک "فضای پیشرفته" مربوط به چاپگرهای چندکاره Canon* دسترسی پیدا کنید. شما نیز می توانید برای اجرای عملیات های فایل مانند چاپ کردن، از دستگاهتان به سرور Windows دسترسی پیدا کنید.
* فقط برای دستگاه های سری imageRUNNER ADVANCE متصل به شبکه دردسترس است

کار کردن با داده ها در رسانه های حافظه

حتی اگر دستگاه به شبکه متصل نباشد، استفاده از رسانه های حافظه برای تبادل آسان داده با رایانه ها امکان پذیر است. با رسانه های حافظه، همچنین می توانید نام داده ها را تغییر دهید و داده های ناخواسته موجود در رسانه را نیز از دستگاه حذف کنید، داده های اسکن شده را ذخیره کنید و آنها را چاپ کنید.
838E-0A2