פונקציות גימור אחרות

בהתאם לאפשרויות שהותקנו, ניתן להשתמש בפונקציות גימור אחרות. ציוד אופציונלי
סיבוב ב-90 מעלות
ניתן להפיק את קבוצות דפים כשהן מכוונות לאורך ולרוחב לסירוגין.
ניקוב
באפשרותך לנקב חורים לצורך תיוק.
בהתאם לסוג הנייר, לא ניתן להשתמש בפונקציות גימור. מפרט חומרה
כאשר קובעים את תצורת ההגדרות ב-<גישה לקבצים מאוחסנים>
ניתן להשתמש בפונקציות גימור רק כאשר מדפיסים קובצי PDF/XPS.
838F-06L