ציוד אופציונלי

בשילוב האפשרויות, ניתן להשתמש בפונקציות באופן יעיל יותר.

כאשר Inner Finisher-L מותקן

Inner Finisher-L

ניתן לבצע איסוף, קיבוץ והידוק (פינה/כפול) בעזרת אפשרות זו. בנוסף, ניתן לבצע כריכה ידנית עם המהדק או לכרוך ללא המהדק. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

אם אתם מתקינים את "Inner 2/4 Hole Puncher-D" או "Inner 4 Hole Puncher-D" ב- "Inner Finisher-L," תוכלו לנקב חורים בהדפסות שלכם. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

כאשר אפשרויות אחרות מותקנות

Inner 2way Tray-M

אפשרות זו מאפשרת הוצאת פלט נייר אל שני מיקומים. Inner 2way Tray-M

Copy Card Reader

ניתן להטמיע ניהול מזהה מחלקה באמצעות קורא הכרטיס. Copy Card Reader

Copy Tray-T

אפשרות זו מאפשרת הוצאת פלט נייר אל שני מיקומים. Copy Tray-T

Utility Tray-B

אפשרות זו מספקת שטח להנחת מסמכי מקור.

Platen Cover-Y

בזכות אפשרות זו מסמך המקור המונח על משטח הזכוכית נותר במקומו. Platen Cover-Y
למידע על שילוב האפשרויות שניתן להתקין במכונה, פנה אל הסוכן או נציג השירות.
יתכן שחלק מההגדרות לא יוצגו בהתאם לתצורה של הציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
838F-026