המגש הרב-תכליתי

השתמשו במגש הרב-תכליתי כשתרצו להדפיס על נייר מסוג שאינו טעון במגירת הנייר, כמו למשל מדבקות.

מכווני נייר

כוונן את מכווני הנייר בדיוק לרוחב של הנייר הנטען, כדי להבטיח הזנה של הנייר ישר לתוך המכשיר.

מגש נייר

בעת טעינת נייר, פתח את מגש הנייר.

הרחבת מגש

משוך החוצה את הרחבת המגש בעת טעינת נייר גדול.
838F-00C