<התאמת פעולה>

ציין את ההגדרות לכוונון פעולות המכשיר.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם האפשרות מותקנת.

‎<החלפת מצב ניקוב ביחידת גימור>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <התאמת פעולה>
ניתן להגדיר האם לתת עדיפות למהירות או לדיוק הניקוב.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<החלפת מצב ניקוב ביחידת גימור>
<עדיפות למהירות>,‏ <עדיפות דיוק>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information

‎<זמן עד תחילת הידוק בסיכות במצב כריכת סיכות>‎ *

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <התאמת פעולה>
ניתן להגדיר זמן עד ביצוע ההידוק לאחר הזנת הנייר בעת שימוש בהידוק ידני.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<זמן עד תחילת הידוק בסיכות במצב כריכת סיכות>
1 עד 3 עד 5 שניות
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<עיכוב זיהוי מגע בלחצן הפעלה>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <התאמת פעולה>
כוונן את משך המגע הנדרש כדי להתחיל בתהליך ההפעלה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<עיכוב זיהוי מגע בלחצן הפעלה>
-1 עד 0 עד +7
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0J1