<התאמה/תחזוקה>

ציין את ההגדרות עבור כיוונים כגון איכות התמונה ועבור פונקציית הניקוי האוטומטי של המכשיר.

<התאמת איכות תמונה>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>
ציין את כוונון איכות התמונה עבור צילום והדפסה.

<התאמת פעולה>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>
ציין את ההגדרות לכוונון פעולות המכשיר.

<תחזוקה>

 (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>
ציין את ההגדרות עבור פונקציית הניקוי האוטומטי של המכשיר.
838F-0HY