דימות

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<כיוון תמונה>
<אוטומטי>,‏ <אנכי>,‏ <אופקי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<מצב זום>
<כבוי>,‏ <אוטומטי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<מיקום הדפסה>
<אוטומטי>,‏ <מרכז>,‏ <שמאלי עליון>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<הצגת אזהרות>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<הגדלת אזור הדפסה>
<כבוי>,‏ <On>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<שיטת התאמה>
<כללי>,‏ <תפיסתית>,‏ <קולורימטרית>,‏ <תצלום חד>,‏ <הורדת פרופיל>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
‎<תיקון תמונות (צבע בלבד)‎>‎
<Photo Optimizer PRO>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<תיקון עין אדומה>
<תיקון עין אדומה>: <On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<רמת תיקון עין אדומה>: <חלש>,‏ <סטנדרטי>,‏ <חזק>
<מבהיר פנים>
<מבהיר פנים>: <On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
<רמת מבהיר פנים>: <חלש>,‏ <סטנדרטי>,‏ <חזק>
<גווני אפור>
<רזולוציה>,‏ <הדרגתיות>,‏ <פיזור שגיאות>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
<פיצוי אפור>
<On>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings for Printer Settings
‎<המרת אפור>‎‎‏*1
<sRGB>,‏ <NTSC>,‏ <RGB אחיד>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.
838F-0JW