דוח פלט

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<PCL>
<דף תצורה>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<רשימת גופנים>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
‎<PS>‎‎‏*1
<דף תצורה>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<רשימת גופנים>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<דף ניסיון RGB>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<דף ניסיון CMYK>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<טבלת צבעי RGB>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<טבלת צבעי CMYK>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
*1 בהתאם לדגם שלך, מופיע רק אם האפשרות מותקנת והפריטים הדרושים מוגדרים.
838F-0JK