<הגדרות AddOn>

ציין את הגדרות ה-AddOn.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הדפסת פרטי מערכת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <הגדרות AddOn>
ניתן להדפיס מידע עבור יישומי AddOn ויישומי מערכת מסוימים בתור דוח. הדפסת רשימת הגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הדפסת פרטי מערכת>
<Yes>,‏ <לא>
לא
לא
לא
לא
-

<Use TLS>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <הגדרות AddOn>
בחר אם להשתמש בתקשורת TLS כאשר נעשה שימוש ביישום AddOn באמצעות גישה למכשיר דרך דפדפן אינטרנט.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Use TLS>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
עליך לקבוע את תצורת המפתח והאישור לפני שתגדיר הגדרה זו כ-<On>. הגדרת מפתח ואישור עבור TLS‏
שינויים שנעשים בהגדרה זו יחולו גם על <Use TLS> ב-<הגדרות ממשק משתמש מרוחק>.

<אשר אישור TLS באמצעות יישום AddOn>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <הגדרות AddOn>
בחר האם לאמת אישורי שרת TLS ואת שמותיהם המשותפים (CN) כאשר נעשה שימוש בתקשורת TLS עבור יישום AddOn.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור TLS באמצעות יישום AddOn>
<On>,‏ <Off>
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<הוסף פריטים לאימות>: <CN>: פועל, כבוי
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש בשמירת DNS במטמון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <הגדרות AddOn>
בחר האם לשמור בזיכרון מידע DNS מחיפושים שהצליחו באמצעות יישום AddOn. תוכל גם להגדיר מועד פקיעת תוקף אם תבחר לשמור את המידע באופן זמני.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בשמירת DNS במטמון>
‎<מופעל (שימוש לא מוגבל)‎>‎,‏ ‎<מופעל (ציין פרק זמן)‎>‎,‏ <Off>
כשהאפשרות ‎<מופעל (ציין פרק זמן)‎>‎ נבחרת:
<תקופת התוקף>:‏ 1 עד 60 עד 120 שנ'
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש בהגדרות ה-Proxy של התקן זה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <הגדרות AddOn>
בחר אם להשתמש בהגדרות ה-proxy של המכשיר בעת שימוש ביישומי AddOn. הגדרת Proxy
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בהגדרות ה-Proxy של התקן זה>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הוסף X-FRAME-OPTIONS לכותרת HTTP>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <הגדרות AddOn>
כאשר שרת HTTP מחזיר תשובה, הוא מצרף X-FRAME-OPTIONS לכותרת העליונה כדי למנוע חפיפה עם תכנים שנוצרו על ידי שרתים אחרים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הוסף X-FRAME-OPTIONS לכותרת HTTP>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0L8