<הגדרות אבטחה>

ציין את ההגדרות לשיפור אבטחת המכשיר.

<הגדרות אימות/הצפנה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>
ציין את ההגדרות לשיפור האבטחה היעילה של סיסמאות ושל פונקציית האימות.

<הגדרות הצפנה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>
ציין את ההגדרות לשיפור אבטחת ההצפנה היעילה.

<הגדרות אימות מערכת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>
ציין האם להשתמש בפונקציות אימות המערכת וההגנה.
<אמת מערכת באתחול>: שלמות הקושחה ויישומי AddOn מאומתת בעת אתחול המכשיר.
<בקרת ‎McAfee‎‏ מוטבעת>: משפרת את אמינות המערכת בזמן שהמכשיר פועל באמצעות McAfee Embedded Control למניעת שינוי או שימוש בתוכנית בלתי מורשית. תכונה זאת זמינה רק כאשר ההגדרה <אמת מערכת באתחול> במצב <On>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות אימות מערכת>
<אמת מערכת באתחול>: <On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<בקרת ‎McAfee‎‏ מוטבעת>: <On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
באמצעות האפשרות <אמת מערכת באתחול>, המכשיר מופעל מחדש כשאתה משנה את ההגדרה ממצב <Off>‏  <On> או בעת הלחיצה על <OK> מבלי לשנות את מצב <On>. כדי לשמור על ההגדרה <On> מבלי להפעיל מחדש את המכשיר, לחץ על <לא> במסך האישור ולאחר מן לחץ על <ביטול> במסך <הגדרות אימות מערכת>.
כאשר האפשרות <אמת מערכת באתחול> מוגדרת למצב <On>
ההפעלה אורכת זמן רב יותר מאשר מצב שבו האפשרות מוגדרת למצב <Off> משום שמבוצע אימות מערכת.
האירועים והתוצאות הבאים נרשמים ביומן הניהול של ההתקן. ניהול היומנים
אירוע
אימות קושחה, אימות יישום AddOn
תוצאה
הצלחה, כישלון
אם מופיע קוד שגיאה במסך בעת הפעלת המכשיר, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
כאשר האפשרות <בקרת ‎McAfee‎‏ מוטבעת> מוגדרת למצב <On>
הפעלת המכשיר מחדש אורכת מספר דקות לאחר ציון הגדרה זאת בפעם הראשונה.
838F-0LC