<הגדרות אימות/הצפנה>

ציין את ההגדרות לשיפור האבטחה היעילה של סיסמאות ושל פונקציית האימות.

<הגדרות פונקציית האימות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>
ציין את ההגדרות לשיפור האבטחה היעילה של פונקציית האימות.

<הגדרות סיסמה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>
ציין את ההגדרות לשיפור האבטחה היעילה של סיסמאות.
838F-0LE