<נגישות>

ציין את ההגדרות עבור פונקציות הקשורות לנגישות עבור אנשים בעלי מוגבלות בראייה של התצוגה או הזנת נתונים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות חזרה על מפתח>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <נגישות>
באפשרותך להגדיר את משך הזמן שלאחריו תתחיל חזרה על תווים כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על מקש בתצוגת מסך המגע, וכן את מרווח הזמן בין החזרות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות חזרה על מפתח>
<Standard>,‏ <איטי במקצת>,‏ <איטי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<הפוך צבעי מסך>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <נגישות>
ניתן להפוך את צבעי המסך בתצוגת לוח המגע. אם אתה מתקשה להציג את התצוגה גם לאחר התאמת הבהירות, נסה לציין הגדרה זו.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הפוך צבעי מסך>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
לא ניתן להשתמש בפעולות החלק במהירות ופעולות גרור ושחרר כאשר <הפוך צבעי מסך> מוגדר ל <מופעל>. פעל באותו האופן כמו עם מכשיר טלפון חכם (החלק במהירות/גרור ושחרר)
<הפוך צבעי מסך> מופעל עבור המסכים הבאים.
צילום
סריקה ושליחה
פקס
הדפסה
סריקה ואחסון
גישה לקבצים מאוחסנים
תיבת פקס/I-Fax נכנס
ספר כתובות/העברה
ניטור סטטוס
שגיאת מסך (אין נייר)

<שימוש בפונקציית החלקה מהירה>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <נגישות>
באפשרותך להגדיר האם ניתן יהיה להשתמש בפעולות המתבצעות בהחלקה במהירות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בפונקציית החלקה מהירה>
<On>,‏ <Off>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הפונקציות הבאות אינן מושפעות מהגדרה זו.
פעולות המתבצעות בהחלקה במהירות במסך <הצגת תמונה>
יישומי AddOn
838F-0HX