<הגדרות עבור תקשורת נתוני מערכת>

ציין את ההגדרות עבור DNS ו-proxy המשמשות לתקשורת נתוני מערכת ספציפית באמצעות קו משני.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות כתובת שרת DNS>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏ <הגדרות עבור תקשורת נתוני מערכת>
ציין את ההגדרות של כתובת שרת ה-DNS עבור הקו המשני. הגדרת שרת ה-DNS של הקו המשני
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות כתובת שרת DNS>
<שרת DNS ראשי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שרת DNS משני>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות Proxy>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏ <הגדרות עבור תקשורת נתוני מערכת>
ציין את ההגדרות של שרת ה-Proxy עבור הקו המשני. הגדרת Proxy
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות Proxy>
<שימוש ב-Proxy>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת> (כתובת IP או FQDN)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מספר יציאה>:‏ 1 עד 80 עד 65535
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרת אימות>
<שימוש באימות Proxy>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם משתמש> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סיסמה> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0HU