Afdelings-ID-beheerinstellingen configureren

U kunt gebruikers op basis van afdelings-ID in groepen onderbrengen en beheren. Volg onderstaande procedure om afdelings-ID-beheer te configureren en het mogelijk te maken dat de machine het aantal pagina's voor afdrukken telt.
Controleer of afdelings-ID's zijn ingesteld voor de gebruikers die op de machine zijn geregistreerd. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
Afdelings-ID-beheer is alleen geldig voor gebruikers die zijn geregistreerd bij het lokale apparaat.
Als u zich aanmeldt als gebruiker met beheerdersbevoegdheden, worden automatisch een systeembeheer-ID en pincode toegewezen en beheerd als afdelings-ID.
Voor informatie over het aantal afdelings-ID's dat u kunt registreren, raadpleegt u Beheerfuncties.

Afdelings-ID-beheer inschakelen

1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Afdeling-ID beheer].
4
Klik op [Bewerken].
5
Selecteer [Beheer van afdelings-ID's inschakelen].
6
Klik op [OK].

Afdelings-ID's en pincodes registreren

1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Afdeling-ID beheer].
4
Klik op [Nieuwe afdeling registreren].
Afdelings-ID-instellingen bewerken
Klik op de afdelings-ID die u wilt bewerken om het scherm Bewerken weer te geven.
Afdelings-ID-instellingen verwijderen
Klik op [Verwijd.] voor de afdelings-ID om [OK] te verwijderen.
5
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].

[Afdelings-ID]
Voer een getal van maximaal 7 cijfers in voor de afdelings-ID.
[PIN]
Voer de pincode in (maximaal zeven cijfers). Voer de pincode opnieuw in bij [Bevestigen]. Als u geen PIN wilt instellen, laat u deze leeg.
[Paginalimiet]
U kunt het aantal pagina's dat een geregistreerde afdeling kan afdrukken beperken. Selecteer de doeltypen en voer de paginatotalen in.
U kunt geen afdelings-ID of wachtwoord opslaan met alleen nullen, zoals "00" of "0000000".
Wanneer u minder dan zeven cijfers invoert, worden nullen toegevoegd aan het begin van het nummer en wordt een nummer van zeven cijfers ingesteld.
U kunt eveneens instellen dat het invoeren van zeven cijfers vereist is voor afdelings-ID’s en pincodes. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
De machine stopt met afdrukken als één van de limieten voor kleuren of zwart/wit pagina's is bereikt tijdens het afdrukken van een document dat zowel gedeelten in kleur als in zwart/wit bevat.
De paginatellers controleren
Als u het totale aantal pagina's wilt controleren dat door elke afdelings-ID voor afdrukken wordt gebruikt, controleert u [Afdeling-ID's Paginatotalen] in het scherm dat bij stap 4 wordt weergegeven. De paginatelling telt geen blanco pagina's of voorbeeldafdrukken die zijn gebruikt voor het controleren van instellingen, zoals gradatieaanpassingen.
Aanmelden met een afdelings-ID en pincode
Door een gebruiker met dezelfde naam als een afdelings-ID te registreren, kan het aanmelden worden uitgevoerd met behulp van een geregistreerde afdelings-ID en pincode. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
802Y-044