Instellen van afdelings-ID-beheer

Gebruikers kunnen worden ondergebracht in groepen, zoals de afdelingen waartoe ze behoren, en beheerd op basis van hun afdelings-ID. Maak eerst alle afdelings-ID’s die moeten worden beheerd aan en wijs aan elk daarvan gebruikers toe (Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren). Nadat gebruikers zijn toegewezen aan de afdelings-ID’s, schakelt u afdelings-ID-beheer in. Om hetzelfde type beheer voor afdrukken vanaf een computer uit te voeren, configureert u de verder vereiste instellingen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
Importeren/exporteren in batch
Deze instelling kan worden geïmporteerd/geëxporteerd met modellen die ondersteuning bieden voor het importeren in batch van deze instelling. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
Deze instelling is opgenomen in [Instellingen Beheer van afdelings-ID's] bij het exporteren van batches. Alle instellingen importeren/exporteren
802Y-042