De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen

Wanneer afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, moeten afdelings-ID's voor gebruikers worden ingesteld voordat ze zich kunnen aanmelden. De systeembeheerders-ID en de pincode van de systeembeheerder zijn standaard ingesteld op "7654321", maar het is aan te bevelen deze om veiligheidsredenen te wijzigen. Volg onderstaande procedure om ze te wijzigen.
Zorg ervoor dat u de systeembeheerder-PIN niet kunt vergeten. Als u de systeembeheerder-PIN bent vergeten, neem dan contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
Deze instelling is geen standaardbeheerinstelling voor gebruikersverificatie. Als u deze instelling wilt opgeven voor een gebruiker met beheerdersbevoegdheden in Gebruikersverificatie, stelt u [Selecteer rol om in te stellen:] in op „Administrator”. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
1
Selecteer <Inst.> op het <Home> scherm. Het scherm <Home>
2
Selecteer <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Instellingen Systeembeheerderinformatie>.
3
Selecteer <Systeembeheerder-ID en pincode>.
4
Stel de systeembeheerder-ID en Systeembeh. PIN in.
Stel <ID systeembeheerder> <Systeembeh. PIN> in.
U kunt geen Systeembeheerder-ID of Systeem-PIN registreren die alleen uit nullen bestaan, zoals "00" of "0000000".
Wanneer u minder dan zeven cijfers invoert, worden nullen toegevoegd aan het begin van het nummer en wordt een nummer van zeven cijfers ingesteld.
U kunt ook instellen dat het invoeren van zeven cijfers vereist is voor de systeembeheerders-ID en de systeembeheerderspincode. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
Beheerdergegevens instellen
802Y-043