Een IPv4-adres instellen

Er zijn twee methodes om een IPv4-adres in te stellen: automatisch via DHCP toewijzen en handmatig invoeren. Selecteer een van beide in overeenstemming met uw omgeving. Voer zo nodig een verbindingstest uit.

Een IPv4-adres instellen

1
Selecteer <Inst.> op het <Home> scherm. Het scherm <Home>
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP instellingen>  <IPv4-instellingen>.
3
Selecteer <Gebruik IPv4> <Aan> om IPv4-instellingen in te schakelen.
4
Selecteer <Instellingen IP-adres> en stel een IP-adres in.
U kunt ook zowel automatisch ophalen als handmatig ophalen instellen. Als u beide instelt en ook <Laatst opgehaalde adres van DHCP-server vrijgeven als adres niet kan worden opgehaald> op <Uit>, wordt het handmatig ingevoerde IP-adres gebruikt wanneer automatisch ophalen van het IP-adres is mislukt.
Automatisch een IP-adres toewijzen
1
Selecteer <Instellingen IP-adres>  <Automatisch verkrijgen>.
2
Selecteer <Selecteer protocol> <DHCP>.
3
Controleer of <Auto IP> is ingesteld op <Aan>.
Als <Uit> is geselecteerd, wijzigt u de instelling naar <Aan>.
4
Selecteer <Toepassen>.
Als u op <Auto IP> drukt, wordt het beschikbare IP-adres automatisch in het netwerk (LAN) gezocht en de waarde voor elk item wordt toegewezen. Met deze functie wordt het IP-adres toegewezen zonder gebruik van een DHCP-server. Communicatie buiten het bereik van de router is dan echter niet mogelijk.
In een omgeving waarin noch <DHCP> noch <Auto IP> kan worden gebruikt, treedt bij selectie van een van beide nutteloze communicatie op omdat de machine probeert te controleren of de service in het netwerk wordt aangeboden.
IP-adressen toegewezen via DHCP krijgen voorrang op adressen verkregen via Auto IP.
Via handmatige invoer instellen
1
Configureer een instelling om auto-acquisitie uit te schakelen.
Selecteer <Automatisch verkrijgen> en stel zowel <Selecteer protocol> als <Auto IP> in op <Uit>.
2
Selecteer <Handmatig verkrijgen>.
3
Voer het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres in.
Voer deze waarden in op elk scherm met de cijfertoetsen en druk op .

Een verbindingstest uitvoeren voor een IPv4-adres

Wanneer de machine goed is aangesloten, kan het aanmeldingsscherm van de Remote UI (UI op afstand) vanaf de computer worden weergegeven (De Remote UI (UI op afstand) starten). U kunt een verbindingstest op het bedieningspaneel van de machine uitvoeren.
<Inst.> <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP instellingen>  <IPv4-instellingen>  <PING-commando>  Voer het adres van een ander gebruikt apparaat in 
Wanneer de machine goed is aangesloten, wordt de melding <Respons ontvangen van host.> weergegeven.
Zelfs al zijn IP-adressen goed ingesteld, als de machine is aangesloten op een netwerkswitch, kan de machine misschien geen verbinding maken met het netwerk. Stel in dat geval de tijd dat de machine begint te communiceren, uit en probeer opnieuw verbinding te maken. De wachttijd instellen bij verbinding maken met een netwerk
802Y-00J