<Ρυθμίσεις Εμφάνισης>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις οθόνης.
<Σειρά εμφάνισης πλήκτρων στην αρχ οθόνη>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πλήκτρα στην οθόνη <Αρχική>. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
<Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίν./Επαν.>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη οθόνη που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση/επαναφορά.
<Γλώσσα>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη.

<Εναλλαγή Εισαγωγής Χιλ./Ίντσ.>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε αν θα εισάγονται αριθμητικές τιμές σε χιλιοστά ή ίντσες στις διάφορες οθόνες εισαγωγής αριθμητικών τιμών.
<Επιβεβ. Κατά τη Φόρτωση Χαρτ.στο Συρτάρι>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζεται μια οθόνη που θα ζητά από τον χρήστη να ελέγξει τις ρυθμίσεις χαρτιού όταν το συρτάρι χαρτιού έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Διεύθυνσης IP>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα εμφανίζεται η διεύθυνση IP στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>.
<Εμφάνιση Πύλης για Φορητά>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το <Πύλη για Φορητά> στην οθόνη <Αρχική>.
80YS-072