Omejevanje tiskanja iz računalnika

Omejite lahko tiskanje iz računalnika (Tiskanje iz računalnika), tako da je mogoče natisniti samo določene vrste dokumentov. Napravo lahko konfigurirate tudi tako, da dokumenti niso natisnjeni, dokler uporabnik ni odobren v napravi (Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi). V napravi lahko nastavite tudi omejitev, da je mogoče natisniti samo dokumente, zaščitene z načinom šifriranega zaščitenega natisa, s čimer lahko preprečite uhajanje podatkov zaradi nenadzorovanih natisov ali nezaščitenih podatkov za tiskanje. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.

Onemogočanje tiskanja iz računalnika

Uporabnikom lahko preprečite tiskanje dokumentov iz računalnika.
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>  <Omejitev uporabe tiskalnika>  <Vkl.>  Izberite izjeme glede omejitve

Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov

 
Pri tiskanju dokumentov iz računalnika lahko podatke za tiskanje zadržite v napravi in preprečite, da bi se dokumenti natisnili takoj (Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi). Nastavitve lahko konfigurirate tako, da ni mogoče tiskati, dokler uporabnik ni odobren v napravi, s čimer poskrbite za večjo varnost in zmanjšate tveganje, da bi drugi videli in nenamerno vzeli občutljive dokumente. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Printer] [Print].
4
Izberite [Force Hold], nastavite potrebne pogoje in kliknite [OK].
Nastavite lahko podrobne pogoje za zadržanje tiskalnih opravil, na primer za uporabnike ali naslove IP. Če pogojev ne nastavite, so zadržana vsa tiskalna opravila razen opravil neznanih uporabnikov. Če pogojev ne nastavite in tiskalnik prejme tiskalno opravilo neznanega uporabnika, se opravilo ne zadrži, ampak prekliče.
Nastavitev pogojev za zadržanje dokumentov
Konfiguriranje podrobnih nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov
Konfigurirate lahko podrobne nastavitve za dokumente, ki so zadržani za tiskanje, na primer čas njihovega shranjevanja in način prikaza. <Izpis>
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev

Nastavitev drugih omejitev

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Printer]  [Print].
4
Nastavite druge omejitve.
[Delete Job After Printing]
Potrdite to polje, če želite, da se opravila po tiskanju izbrišejo.
[Only Allow Encrypted Print Jobs]
Potrdite to polje, če želite iz računalnikov prejemati samo šifrirana zaščitena tiskalna opravila.
[Require Domain Name to Determine My Job]
Potrdite to polje, če želite tiskalna opravila prijavljenih uporabnikov določati kot »uporabniško ime + ime domene«.
[Display Other User Jobs]
Potrdite to polje, če želite, da so prikazana tudi opravila drugih uporabnikov, ne samo overjenega uporabnika.
[Restrict Deletion of Other User Jobs]
Potrdite to polje, če želite preprečiti brisanje opravil drugih uporabnikov (razen overjenega uporabnika), če so ta opravila prikazana.
[Match Case for User Name]
Potrdite to polje, če želite omogočiti razlikovanje med malimi in velikimi črkami za uporabniška imena.
[Enable Auto Print Function When Logging In]
Potrdite to polje, če želite omogočiti samodejno vsiljeno tiskanje zadržanih opravil, ko se prijavi posamezen uporabnik.
[Require PIN for Job Deletion]
Potrdite to polje, če želite uporabnika ob brisanju zaščitenega tiskalnega opravila pozvati k vnosu kode PIN.
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
810U-04X