Upravljačka ploča

U ovom se odjeljku opisuju nazivi i funkcije tipki na upravljačkoj ploči.

Zaslon

Možete pregledavati status rada i pogrešaka ovog uređaja, količinu tonera preostalog u spremnicima te druge okolnosti. Osnovni zasloni

Tipka Home

Pritisnite da bi vam se prikazaoPočetni prikaz, koji omogućuje pristup izborniku postavki i funkcijama kao što su ispis s memorijskog medija i postavke papira. Stavke prikazane na zaslonu <Početni prikaz>

Tipka za povratak

Pritisnite da biste se vratili na prethodni zaslon. Ako tu tipku pritisnete, primjerice, prilikom određivanja postavki, postavke se ne primjenjuju, a prikaz se vraća na prethodni zaslon.

Numeričke tipke (tipke [0] – [9])

Pritisnite da biste unijeli brojeve i tekst. Unošenja znakova

Tipka [*]

Pritisnite da biste promijenili vrstu teksta koju unosite.

Indikator podataka

Treperi dok se izvodi neka radnja kao što je prijenos podataka ili ispis. Svijetli kada dokumenti čekaju na obradu.

Indikator pogreške

Treperi ili svijetli kada dođe do pogreške kao što je zaglavljenje papira.
Ako indikator pogreške trepće, slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu. Otklanjanje poteškoća
Ako indikator pogreške svijetli, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.

Tipka Ušteda energije

Pritisnite da bi uređaj prešao u stanje mirovanja. Tipka svijetli zeleno kada je uređaj u stanju mirovanja. Ponovno pritisnite tipku da bi uređaj izašao iz stanja mirovanja. Prijelaz u stanje mirovanja

Tipka Status Monitor

Pritisnite da biste provjerili status ispisivanja, pogledali povijest korištenja te da biste pogledali mrežne postavke, npr. IP adresu uređaja. Možete i provjeriti status uređaja, primjerice veličinu papira i preostalu količinu tonera te je li došlo do pogrešaka. Zaslon <Nadzor statusa>

Tipka [ID]

Pritisnite nakon unosa ID-ja i PIN-a da biste se prijavili ako je omogućeno upravljanje pomoću ID-ja odjela. Nakon što završite s korištenjem uređaja ponovno pritisnite ovu tipku da biste se odjavili. Prijava na uređaj

Tipka Clear

Pritisnite da biste izbrisali unesene brojeve i tekst.

Tipka Stop

Pritisnite da biste poništili kopiranje i druge operacije.

Tipka [#]

Pritisnite da biste unijeli simbol kao što je „@“ ili „/“.

Tipka []

Pritisnite da biste se vratili na prethodni zaslon pri određivanju postavki. Pritisnite da biste pokazivač premjestili ulijevo pri unosu brojeva.

Tipka []

Pritisnite da biste odabrali stavku neposredno iznad trenutno odabrane stavke pri određivanju postavki. Pritisnite da biste povećali vrijednost pri promjeni vrijednosti postavke.

Tipka []

Pritisnite da biste prešli na sljedeći zaslon pri određivanju postavki. Pritisnite da biste pokazivač premjestili udesno pri unosu brojeva.

Tipka []

Pritisnite da biste odabrali stavku neposredno ispod trenutno odabrane stavke pri određivanju postavki. Pritisnite da biste smanjili vrijednost pri promjeni vrijednosti postavke.

Tipka []

Pritisnite da biste primijenili postavke ili navedene detalje.
8103-01C