Osnovne upute

Iako se funkcije i postavke razlikuju, metode rada gumba prikazanih na zaslonu te postupak odabira stavki isti su. U ovom su odjeljku opisane metode rada za gumbe koji se često prikazuju na zaslonu te način odabira stavki.
Korištenje tipki /
Listanje zaslona
Ako sve informacije ne stanu na jedan zaslon, prikazuje se traka za pomicanje na desnoj strani zaslona. Ako se prikazuje traka za pomicanje, koristite tipke  /  za pomicanje prema gore ili dolje. Boje teksta i pozadine stavke obrću se kada je ta postavka odabrana.
Mijenjanje vrijednosti postavki
Dodirnite  /  da biste unijeli vrijednosti. Kada se u gornjem lijevom kutu zaslona prikaže , pomoću numeričkih tipki možete izravno unijeti vrijednosti. Unošenja znakova
Vrijednosti u ( ) prikazane ispod okvira za unos unutar su raspona vrijednosti koji se može unijeti.
Korištenje tipki /
Prelazak na sljedeći zaslon / povratak na prethodni zaslon
Da biste prešli na sljedeći zaslon, pritisnite . Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite .
Na sljedeći zaslon prelazite pritiskom na , a na prethodni se vraćate pritiskom na  (Natrag).
Mijenjanje vrijednosti postavki
Ljestvicu klizača prilagodite pomoću tipki  / .
Pomicanje pokazivača
Dodirnite  /  da biste unijeli tekst i vrijednosti. Unošenja znakova
Korištenje tipke
Da biste primijenili postavku, pritisnite .
Korištenje numeričkih tipki
Pomoću numeričkih tipki unesite tekst i vrijednosti. Unošenja znakova
Možete promijeniti razne postavke vezane uz zaslon, kao što je jezik zaslona: <Postavke pokazivača>
Da biste promijenili zaslon koji se automatski prikazuje ako je uređaj neaktivan određeno razdoblje: <Funkcija nakon automatskog resetiranja>
Možete promijeniti razne postavke vezane uz pristup, kao što je brzina listanja: <Dostupnost>
8103-01X