Zamjena spremnika tonera

Kada se toner približi kraju ili kad ga ponestane, prikazat će se poruka koja vas obavještava da pripremite novi spremnik tonera ili da zamijenite spremnik tonera. Pripremite novi spremnik tonera ili zamijenite spremnik tonera u skladu s prikazanom porukom.

Mjere opreza kod zamjene spremnika tonera

Nemojte dodirivati kontakte () u uređaju. To može dovesti do oštećenja uređaja.
Nemojte mijenjati toner dok vas uređaj ne upozori da je potrebno zamijeniti toner.
Uvijek držite spremnik tonera za ručicu.
Da ne biste izgrebli površinu () bubnja unutar uređaja ili izložili ga svjetlosti. Nemojte dodirivati električne kontakte () ni memoriju spremnika tonera ().
Informacije o svakoj poruci potražite u odjeljku Protumjere za svaku poruku.
Informacije o brojevima proizvoda za spremnike tonera potražite u odjeljku Potrošni materijal.
Možete provjeriti trenutačnu preostalu količinu tonera. Provjera količine preostalih potrošnih materijala

Postupak zamjene spremnika tonera

Kada mijenjate spremnike za toner, pratite upute prikazane na videozapisu zajedno s pisanim uputama u nastavku.
1
Otvorite prednji poklopac.
2
Izvucite spremnik tonera.
3
Izvadite zamjenski spremnik tonera iz zaštitnog kućišta.
4
Protresite spremnik tonera pet ili šest puta na način prikazan niže kako bi se toner ravnomjerno rasporedio unutar spremnika i zatim ga postavite na ravnu površinu.
U ovom koraku nemojte ukloniti zaštitni poklopac bubnja ().
5
Uklonite zaštitni poklopac bubnja.
6
Umetnite spremnik tonera.
Poravnajte spremnik tonera s vodilicom za spremnik tonera () i pogurnite ga u utor sve dok se ne zaustavi.
Pazite da dio s bubnjem ne udari u otvor utora.
Spremnik tonera postavite u utor koji odgovara pripadajućoj boji na naljepnici ().
7
Zatvorite prednji poklopac.
8103-084