Protumjere za svaku poruku

Ako se tijekom ispisa javi pogreška ili ako se pojavi problem s mrežnom vezom ili postavkama, na zaslonu uređaja ili na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) prikazat će se poruka. Pojedinosti o svakoj poruci i rješenja problema potražite u porukama u nastavku. Također, ako se prilikom prijave prikaže šesteroznamenkasti broj, pogledajte odjeljak Ako se prilikom prijave prikazuje šesteroznamenkasti broj.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Could not verify the CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Pogreška D0-nn (nn su dva alfanumerička znaka)
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Set the correct authentication information.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. No reply from the destination.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Cannot analyze the certificate.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate is incorrect.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate has expired.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Change the authentication password.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Check the authentication settings.
Cannot delete the default key because it is in use by TLS or other settings. Check the settings.
TCP/IP error. Check the TCP/IP settings.
Provjerite TCP/IP postavke.
Provjerite TCP/IP (Glavna linija)
Provjerite TCP/IP (Sporedna linija)
Univerz. ispis: pogr. komunikac. s posluž.
Univerz. ispis: pogr. provj. autent. posluž.
Univerz. ispisivanje: certifikat je istekao.
Univerzalni ispis: interna pogreška
Univerzalni ispis: pisač nije registriran
Prov. žični LAN adapt. povezan na USB priklj.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Nije moguće pronaći pristupnu točku.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Došlo je do greške. Obratite se upravitelju sustava.
Zamijenite spremnik za otpadni toner.
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
Odgovarajući format papira, A4, nije dostupan.
Konflikt maske podmreže
The default key is not set.
Povezan je neupotreb. žični LAN adapter.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Session timed out. Wait a moment, then try to access the database again.
Izravna veza je okonč. zbog pogreške.
Could not register because the number of registered users has reached the limit.
Umetnite uložak tonera u ispravan utor boje.
Upisani PIN nije točan.
Autent. poslužitelj nije u pogonu. Obratite se upravitelju sustava.
Autent. poslužitelj nije u pogonu. Obratite se upravitelju sustava.
Cannot log in because anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Otkriven je sukob IP adresa.
Na mreži je otkriven sukob IP adresa (glavna linija).
Na mreži je otkriven sukob IP adresa (sporedna linija).
Provjerite mrežnu vezu.
Provjerite mrežnu vezu. (Glavna linija)
Provjerite mrežnu vezu. (Spored. linija)
Cannot log in because an authentication error occurred in Department ID Management. Contact the system manager.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn Pogreška reproduciranja (nn je naziv modula)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
The password does not meet the policy requirements. Change the password.
Umetnut je uložak tonera koji se ne može koristiti s ovim uređajem, stoga je ispis trenutno nedostupan.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
No paper.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.

Ako se prilikom prijave prikazuje šesteroznamenkasti broj

Ako se prilikom prijave pojavi pogreška, ispod poruke može se prikazivati šesteroznamenkasti broj. Poduzmite potrebnu mjeru ovisno o prikazanom šesteroznamenkastom broju.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
8103-091