Provjera statusa i zapisnika

Možete upotrijebiti Remote UI za provjeru statusa dokumenata koji čekaju na obradu, kao i zapisnika obrađenih dokumenata. Možete i provjeriti status uređaja, npr. informacije o pogreškama i preostalu količinu potrošnog materijala.
Kad se koristi osobno upravljanje autentičnošću, možete korisnicima ograničiti obavljanje radnji na zadacima drugih korisnika na zaslonu <Nadzor statusa>. <Ograniči pristup drugim koris. zadacima>

Provjera statusa ispisa

Možete provjeriti status dokumenata koji čekaju na ispis. Osim toga, možete ispisati dokument prije drugih ili ga pak otkazati.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] u izborniku [Print]

Gumbi za radnje

[Cancel]: Ispis je otkazan. Otkazani dokument izbrisan je i nećete ga moći vratiti.
[Print Next]: Dokument se ispisuje odmah po dovršetku trenutačnog dokumenta.
[Pause]: Možete otkazati ispis. Kliknite [Resume] za nastavak pauziranog ispisivanja dokumenta.

Ikona dokumenta

Kliknite ikonu kako biste prikazali detaljne informacije o dokumentu.

Provjera zapisnika poslova

Možete prikazati zapisnik dokumenata koji su kopirani ili primljeni.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Podatke zapisnika možete izvesti i spremiti u obliku CSV datoteke (*.csv) na računalu.

Odabir funkcija

Odaberite funkciju koju želite provjeriti te kliknite [Display]. Prikazane funkcije mogu se razlikovati u ovisnosti o modelu uređaja i dodatnoj opremi.

Provjera statusa uređaja

Možete provjeravati razne informacije o uređaju, uključujući informacije o pogreškama, količinu preostalog papira i tonera, informacije o priključenoj dodatnoj opremi i ukupan broj dosad ispisanih stranica.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  Odaberite stavku koju želite provjeriti
8103-053