Prilagodba položaja ispisa

Možete podesiti položaj ispisa kada je ispis iskrivljen ili strši iz raspona za ispis. Položaj ispisa može se podesiti za svaki izvor papira.
Prije obavljanja podešavanja položaja ispisa provjerite jesu li sljedeće postavke ispravno postavljene.
Odaberite izvor papira za podešavanje (Custom Settings <Ulaganje papira>  <Standardni izvor ulaganja papira>)
Odaberite način ispisa (jednostrano/obostrano) za podešavanje (Custom Settings <Obostrano ispisivanje>)
Postavljanje vrste papira za uvlačenje Definiranje veličine i vrste papira
Kad podešavate položaj ispisa, postavite ispravnu vrstu papira kao izvor papira umjesto da odaberete <Slob.>.

1. korak: ispis trenutačnog položaja za ispis

Možete ispisati uzorak da biste potvrdili usmjerenje i udaljenost za podešavanje.
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Prilagodi poziciju ispisivanja>.
3
Odaberite <Ispiši probni ispis>  <Da>, pa pritisnite .
Izlazi probni ispis.

2. korak: Potvrda smjera i udaljenosti za prilagođavanje

Oznake za potvrdu položaja ispisa ispisuju se na primjeru ispisa. Položaji tih oznaka određuju usmjerenje i udaljenost za prilagođavanje. Sve oznake se uobičajeno ispisuju na rubu papira.
Prikaz primjera ispisa
Uvodni rub izlaznog papira je gornji rub primjera ispisa. Zapamtite koji rub je gornji rub kad podižete papir.
 
Veličina oznaka za potvrdu položaja za ispis naznačena je u nastavku.
 
Kada je položaj za ispis iskrivljen
Podešavanje položaja za ispis potrebno je kad su oznake za potvrdu položaja za ispis iskrivljene. Smjer položaj za ispis možete navesti koristeći pozitivnu vrijednost (+) ili negativnu vrijednost (-), a udaljenost možete navesti u milimetrima. Za okomito prilagođavanje postavite negativnu vrijednost (-) da biste pomakli položaj za ispis prema gore ili pozitivnu vrijednost (+) da biste pomaknuli položaj za ispis prema dolje. Za vodoravno prilagođavanje postavite negativnu vrijednost (-) da biste pomakli položaj za ispis ulijevo ili pozitivnu vrijednost (+) da biste pomaknuli položaj za ispis udesno.
Okomiti smjer
 
Vodoravni smjer
 
Na sljedećem primjeru, budući da morate pomaknuti položaj za ispis 3,5 mm prema gore i 1,5 mm udesno, morate navesti -3,5 mm u okomitom smjeru i +1,5 mm u vodoravnom smjeru.

3. korak: Prilagodba položaja za ispis za svaki izvor papira

Prilagodite položaj za ispis nakon potvrde usmjerenja i udaljenosti za prilagodbu. Položaj za ispis može se podesiti u rasponu od -3,5 mm do +3,5 mm i u vodoravnom i okomitom smjeru u koracima od 0,1 mm.
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Prilagodi poziciju ispisivanja>.
3
Odaberite izvor papira za prilagodbu ili <Zajedničke> da biste prilagodili sve izvore papira.
Prilagodba položaja za ispis u okomitom usmjerenju za obostrani ispis
Položaj za ispis prve stranice (prednje stranice) kod obostranog ispisa može se prilagoditi pomoću <Zajedničke>. Položaj za ispis na drugoj stranici (stražnjoj strani) prilagodit će se na postavke za svaki izvor papira.
Primjer prilagodbe položaja za ispis
Prva stranica (prednja strana)
Postavljanje vrijednosti za <Zajedničke>  <Pod. okomito (1. str. za obostr.)>
Druga stranica (stražnja strana)
Postavljanje vrijednosti za svaki izvor papira  <Pod. okomito (1. str./2. str. za obos.)>
4
Odaberite smjer za prilagodbu i kombinaciju jednostranog/obostranog ispisa, a zatim pritisnite .
5
Postavite vrijednost prilagodbe i pritisnite .
Odaberite vrijednost na temelju rezultata ispisa primjera ispisa koristeći /.
Za <Pod. okomito (1. str. za obostr.)>,položaj za ispis svih izvora papira prilagođava se unesenom vrijednošću.
Ponovite korake od 3. do 5. da biste prilagodili ostale položaje i izvore papira.
6
Ispišite primjer ispisa i provjerite jesu li podešenja ispravna. 1. korak: ispis trenutačnog položaja za ispis
8103-08C