<Upravljanje uređajem>

Možete definirati postavke koje se odnose na upravljanje uređajem i dodatnim proizvodima.
<Postavke podataka uređaja>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Unesite naziv i lokaciju uređaja radi identifikacije uređaja.
<Prikaži status zadatka prije autent.>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li ograničiti pristup zaslonu <Nadzor statusa> prilikom upotrebe servisa za prijavu.
<Ograniči pristup drugim koris. zadacima>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li onemogućiti korisnicima izvođenje radnji na zadacima drugih korisnika na zaslonu <Nadzor statusa> kada se upotrebljava Provjera autentičnosti korisnika.
<Prikaz dnevnika zadataka>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite hoće li se na zaslonu <Nadzor statusa> prikazivati dnevnici zadataka. Možete odabrati i hoćete li dopustiti softveru za upravljanje uređajima dohvaćanje dnevnika zadataka s uređaja. Osnovni zasloni
<Pohrana kontrolne evidencije>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li pokrenuti snimanje dnevnika. Informacije o vrstama dnevnika potražite u odjeljku Funkcije upravljanja.
<Pribavi log mrežne autentikacije>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite želite li pokrenuti snimanje dnevnika za provjeru autentičnosti koja se provodi kada se uređaju pristupa s mreže, primjerice u slučaju ispisa s računala.
<Ograniči pristup servisera>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Možete postaviti uređaj tako da onemogući promjene korisničkih podataka ili sigurnosnih postavki kada distributer ili servisni predstavnik provjerava ili popravlja uređaj.
<Zabrani inicijaliziranje admin. zaporke>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Postavite želite li ograničiti radnje za <Inicijalizirajte administ. zaporku> u <Provjera brojača>.
<Ograniči operacije specijalnog moda>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>
Odaberite hoćete li ograničiti upotrebu specijalnog moda koji služi za održavanje koje provode servisni predstavnici.
8103-07U