<Podešavanje kvalitete slike>

U ovom se odjeljku opisuje prilagođavanje kvalitete slike radi ispisa.
<Puna kalibracija>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Uređaj obavlja kalibraciju radi točne reprodukcije boja izvornika.
<Postavke za autom. punu kalibraciju>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Uređaj obavlja automatsko podešavanje (kalibraciju) kako bi spriječio pogrešno registriranje boja i osiguralo ispravno reproduciranje intenziteta izvornih boja. Možete postaviti vrijeme i učestalost kalibracije uređaja. Automatsko podešavanje registracije boja i intenziteta boja
<Prilagodi poziciju ispisivanja>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Možete podesiti položaj ispisa kada je ispis iskrivljen ili strši iz raspona za ispis. Prilagodba položaja ispisa
<Podesi volumen tonera za ispis. u boji>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Prilagodbom količine tonera koji se koristi prilikom ispisa u boji može se smanjiti učestalost pojavljivanja problema kao što su pruge i nepravilnosti. Smanjenje potrošnje tonera pri ispisu u boji
<Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete postaviti opciju <Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode> kad se pojave zamrljane slike, praznine, vodoravne linije itd. na slikama s polutonovima kod obostranih zadataka ispisa. Odmah nakon što uključite uređaj u okruženju niske temperature, ako se reprodukcija polutonova ispisa značajno razlikuje od izvornog dokumenta, postavite ovaj mod na <Uključeno>.
<Podešavanje temperature fiksiranja>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete smanjiti probleme kvalitete slike zbog neodgovarajuće temperature jedinice za fiksiranje tako da podesite temperaturu fiksiranja.
<Mod za spreč. nabora>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete postaviti <Mod za spreč. nabora> da biste smanjili uvijanje rubova papira zbog pritiska na jedinici za fiksiranje tijekom ispisa.
<Mod za spreč. klizanja papira>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Papir možda neće biti pravilno uvučen kod ispisa ili kvaliteta ispisa može biti smanjena, ovisno o okruženju za uporabu.
<Autom. čišćenje sekund. transfer. valjka>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Sekundarni prijenosni valjak čisti se nakon izvršenja zadatka ispisa u navedenom vlastitom formatu. Ovo postavite kad je stražnja strana papira prljava.
<Mod za sprječavanje bijelih mrlja>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Na ispisanoj slici mogu se pojaviti bijele trake. Ova postavka može poboljšati ovaj problem.
<Pravil. fiksiranje kod koriš. ob. papira>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Na ispisanoj slici mogu se pojaviti mrlje, ovisno o vrsti papira i okruženju za uporabu. Ova postavka može poboljšati ovaj problem.
<Prav. fiks. kor. kraja kod kor. ob. pap.>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Boje bi mogle postati tamnije pri kraju ispisanih slika jer toner nije dovoljno fiksiran. Ova postavka može poboljšati ovaj problem.
<Mjesto ispune za mod pod. sl. za ob. pap>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Kvalitetu dorade možda će se moći poboljšati omogućavanjem ove postavke kada se koristi običan papir s glatkom površinom.
<Mjes. ispune za mod pod. sl. za teš. pap>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Kvalitetu dorade možda će se moći poboljšati omogućavanjem ove postavke kada se koristi teški papir bez glatke površine.
<Mod za sprečavanje lijepljenja omotnica>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete postaviti <Mod za sprečavanje lijepljenja omotnica> da biste spriječili taljenje i ljepljenje ljepila na preklopnicama omotnica zbog vrućine i pritiska na jedinici za fiksiranje tijekom ispisa omotnica.
8103-07A