Postavljanje IPv6 adrese

U nastavku su vrste IPv6 adresa. Registrirajte prema potrebi. Možete registrirati najviše četiri adrese bez informacija o stanju. Prema potrebi testirajte vezu.
Tip
Objašnjenje
Link lokalna adresa
Adrese koje se mogu koristiti samo na istoj vezi i koje se automatski stvaraju bez ikakvog postavljanja. Ne može se koristiti izvan dometa usmjerivača.
Samostalna adresa
Adrese koje se automatski stvaraju na osnovu prefiksa koji je obavijestio usmjerivač i MAC adrese uređaja, čak i u okruženju bez DHCP poslužitelja.
Ručna adresa
Adrese koje se unose ručno. Navedena je duljina prefiksa i zadana adresa usmjerivača.
Nesamostalna adresa
Adrese koje su pribavljene od DHCP poslužitelja.
 

Postavljanje IPv6 adrese

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [Network Settings]   [IPv6 Settings].
4
Odaberite [Use IPv6] konfigurirajte potrebne postavke.
[Use IPv6]
Potvrdite okvir da biste na uređaju omogućili protokol IPv6. Kada ne koristite IPv6, poništite odabir potvrdnog okvira.
[Use Stateless Address]
Odaberite potvrdni okvir ako koristite samostalnu adresu. Kada ne koristite samostalnu adresu, poništite odabir potvrdnog okvira.
[Use Manual Address]
Kada želite ručno unijeti IPv6 adresu, potvrdite okvir te u odgovarajuće tekstne okvire unesite IP adresu, duljinu prefiksa i zadanu adresu usmjerivača.
Ne mogu se koristiti sljedeće adrese.
IPv4-kompatibilne adrese (IPv6 adrese u kojima je gornjih 96 bitova „0“ s IPv4 adresom u donja 32 bita)
IPv4-kompatibilne adrese (IPv6 adrese u kojima je gornjih 96 bitova „0:0:0:0:ffff:“ s IPv4 adresom u donja 32 bita)
[IP Address]
Unesite IPv6 adresu. Nije moguće unijeti adrese koje počinju sa "ff" (višesmjerne adrese).
[Prefix Length]
Unesite broj koji označava koliko je bitova dostupno za mrežnu adresu.
[Default Router Address]
Po potrebi definirajte IPv6 adresu zadanog usmjerivača. Nije moguće unijeti adrese koje počinju sa "ff" (višesmjerne adrese).
[Use DHCPv6]
Odaberite potvrdni okvir kada koristite adresu s informacijama o stanju. Kada ne koristite DHCPv6, poništite odabir potvrdnog okvira.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
Odaberite potvrdni okvir da biste dohvatili samo prvu polovicu adrese s informacijama o stanju sa DHCP poslužitelja koristeći DHCPv6.
5
 Kliknite [OK].

Provođenje testa veze za IPv6 adresu

Ako je uređaj ispravno povezan, zaslon za prijavu na Remote UI može se prikazati s računala (Pokretanje sučelja Remote UI).
Iako su IP adrese pravilno postavljene, ako je uređaj spojen na preklopnik, uređaj možda neće biti povezan s mrežom. U ovom slučaju odgodite početak komunikacije uređaja i pokušajte se ponovno povezati. Postavljanje vremena čekanja kod povezivanja na mrežu
8103-00K