Sprječavanje neovlaštenog pristupa

U ovom se odjeljku opisuju sigurnosne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa iz vanjskih mreža. Sadržaj bi morali pročitati svi korisnici i administratori prije korištenja uređaja, ostalih pisača i višenamjenskih uređaja povezanih u mreži. Zadnjih godina pisač ili višenamjenski uređaj u mreži može ponuditi razne korisne funkcije, kao što su ispis s računala, rukovanje s računala pomoću daljinske funkcije i slanje skeniranih dokumenata putem interneta. S druge strane, od ključne je važnosti poduzeti sigurnosne mjere radi smanjenja sigurnosnog rizika za curenje informacija jer je pisač ili višenamjenski uređaj, kada je povezan s mrežom, postao izloženiji prijetnjama, primjerice, neovlaštenom pristupu i krađi. U ovom se odjeljku opisuju postavke koje trebate definirati prije korištenja pisača ili višenamjenskog uređaja u mreži da biste spriječili neovlašteni pristup.

Dodjela privatne IP adrese

IP adresa numerička je oznaka koja se dodjeljuje svakom uređaju u računalnoj mreži. „Globalna IP adresa“ koristi se za komunikaciju na internetu, a „privatna IP adresa“ koristi se za komunikaciju unutar lokalne mreže, kao što je LAN u tvrtki. Ako je pisaču ili višenamjenskom uređaju dodijeljena globalna IP adresa, on je otvoren javnosti i može mu se pristupiti putem interneta. Stoga se rizik od curenja informacija zbog neovlaštenog pristupa iz vanjske mreže povećava. S druge strane, ako mu je dodijeljena privatna IP adresa, pisač ili višenamjenski uređaj zatvoren je u lokalnu mrežu i mogu mu pristupiti samo korisnici u lokalnoj mreži, kao što je LAN u tvrtki.
【Globalna IP adresa】
Dostupna izvan vaše mreže
【Privatna IP adresa】
Dostupno samo unutar lokalne mreže.
U osnovi, dodijelite privatnu IP adresu pisaču ili višenamjenskom uređaju. Provjerite je li IP adresa koju ste dodijelili pisaču ili višenamjenskom uređaju koji koristite privatna IP adresa ili nije. Privatna IP adresa nalazi se u jednom od sljedećih raspona.

Rasponi privatnih IP adresa

Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Pojedinosti o načinu provjere IP adresa potražite u odjeljku Postavljanje IPv4 adrese.
Ako se pisaču ili višenamjenskom uređaju dodijeli globalna IP adresa, možete stvoriti mrežno okruženje koje će smanjiti rizik od neovlaštenog pristupa tako da instalirate sigurnosni softver, npr. vatrozid koji sprječava pristup iz vanjskih mreža. Ako pisaču ili višenamjenskom uređaju želite dodijeliti globalnu IP adresu i koristiti ga, obratite se mrežnom administratoru.

Upotreba vatrozida za ograničenje prijenosa

Vatrozid je sustav koji sprječava neovlašteni pristup iz vanjskih mreža i štiti od napada/upada u lokalnu mrežu. U mrežnom okruženju možete koristiti vatrozid za blokiranje pristupa iz vanjske mreže koja se čini opasna tako da ograničite komunikaciju s određenom IP adresom u vanjskoj mreži. Funkcija na pisaču ili višenamjenskom uređaju tvrtke Canon omogućuje postavljanje filtra IP adresa. Pojedinosti o tome kako postaviti filtar IP adresa potražite u odjeljku Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida.

Definiranje komunikacije šifrirane TLS-om

Informacije o komunikaciji šifriranoj TLS-om potražite u odjeljku Konfiguriranje postavki mrežne sigurnosti, a informacije o postupcima za određivanje u odjeljku Konfiguracija ključa i certifikata za TLS.

Postavljanje PIN-a za upravljanje informacijama koje su pohranjene u višenamjenskom uređaju

Ako zlonamjerna treća strana pokuša neovlašteno pristupiti pisaču ili višenamjenskom uređaju, postavljanjem PIN-a za informacije pohranjene u uređaju može se smanjiti rizik od curenja informacija. Pisači/višenamjenski uređaji tvrtke Canon omogućuju zaštitu različitih vrsta informacija pomoću PIN-a.
Lozinka za svaku funkciju / postavka PIN koda
Upravljanje osobnom autentikacijom koristeći autentikaciju korisnika Konfiguriranje osobnih postavki za upravljanje autentikacijom
Postavljanje PIN koda za sadržaj upravljanja sustavom Promjena ID-a i PIN-a upravitelja sustava
Ovo su primjeri sprečavanja neovlaštenog pristupa. Druge pojedinosti pogledajte u odjeljku Upravljanje uređajem i postavite nužne postavke sukladno okruženju.
8103-002