Protumjere za svaki kôd pogreške

Kada ispis ne završi na uobičajen način, na zaslonu s pojedinostima za dnevnik zadataka ili izvješće o upravljanju komunikacijama prikazuje se broj koji počinje znakom "#" (kôd pogreške) (Ispis izvješća i popisa). Izvršite protumjeru potrebnu za kôd pogreške.
Ovisno o vašem uređaju, neki se kodovi pogreške možda neće prikazivati.

#001 do #800

#801 do #999

#009

Papir je potrošen.
Umetnite papir.
Umetanje papira
Ladica za papir nije ispravno umetnuta.
Umetnite ladicu za papir do kraja.
Osnovni načini umetanja papira

#010

Papir je potrošen.
Umetnite papir.
Umetanje papira

#037

Primljeni su podaci koji sadrže više od 1000 stranica.
Uređaj briše sve stranice nakon 999. stranice i ispisuje preostalih 999 stranica. Recite drugoj strani da pošalje 1000. i sve naknadne stranice.

#099

Radnja je otkazana prije dovršetka.
Izvršite operaciju ponovno.

#701

ID odjela ne postoji ili je PIN promijenjen.
Ako upotrebljavate provjeru autentičnosti korisnika, dodijelite ID-jeve odjela korisnicima. Ako upotrebljavate provjeru autentičnosti ID-ja odjela, unesite novi ID odjela i PIN da biste se ponovno prijavili.
Postavka primanja u opciji <Printer Jobs with Unknown IDs>  postavljena je na <Reject>.
Postavite <Printer Jobs with Unknown IDs> u izborniku <Upravljanje ID-brojem odjela> na <Allow>.
Podešavanje upravljanja ID-brojem odjela

#749

Radnja se ne može izvršiti jer je prikazana poruka za poziv servisa.
Isključite, a zatim ponovno uključite glavno napajanje. Ako i dalje ne možete pravilno provesti operaciju, isključite glavno napajanje, izvucite priključak iz zidne utičnice i obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Isključivanje uređaja
Uključivanje uređaja

#752

Poslužitelj ne radi ili mreža nije spojena.
Provjerite radi li SMTP poslužitelj pravilno.
Provjerite status mreže.
Postavka naziva SMTP poslužitelja za e-poštu nije ispravna ili adresa e-pošte ili naziv domene nisu postavljeni.
Provjerite postavke naziva SMTP poslužitelja, adrese e-pošte i naziva domene u mogućnosti <Postavke komunikacije>.
Konfiguriranje postavki ispisa e-pošte

#753

Došlo je do TCP/IP pogreške (pogreške Socket ili Select) kod primanja e-pošte.
Provjerite status mrežnog kabela i priključka. Ako problem i dalje postoji, ponovno pokrenite uređaj.
Uključivanje uređaja

#755

IP adresa nije podešena.
Provjerite <TCP/IP postavke> u mogućnosti <Vaše postavke>.
<Mreža>  <TCP/IP postavke>
Ako ste odabrali <Kabelski LAN + bežični LAN> ili <Kabelski LAN + kabelski LAN> in <Odabir sučelja>, također provjerite <Postavke sporedne linije> u <Vaše postavke>.
Prilikom uključivanja uređaja DHCP ili Auto IP nije mu dodijelio IP adresu.
<Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Prilikom uključivanja uređaja DHCP ili Auto IP nije mu dodijelio IP adresu.
Provjerite <TCP/IP postavke> u mogućnosti <Vaše postavke>.
<Mreža>  <TCP/IP postavke>
Ako ste odabrali <Kabelski LAN + bežični LAN> ili <Kabelski LAN + kabelski LAN> u <Odabir sučelja>, također provjerite <Postavke sporedne linije> u <Vaše postavke>.
Prilikom uključivanja uređaja DHCP ili Auto IP nije mu dodijelio IP adresu.
<Mreža>  <Postavke sporedne linije>

#772

Mreža nije spojena.
Provjerite status mreže.

#801

Tijekom komuniciranja sa SMTP poslužiteljem radi primanja e-pošte ili došlo je do isteka vremena zbog problema na strani poslužitelja e-pošte.
Provjerite radi li SMTP poslužitelj pravilno.
Provjerite status mreže.
Prilikom povezivanja sa SMTP-om SMTP poslužitelj vratio je pogrešku. Postavka adrese nije točna. Tijekom slanja na datotečni poslužitelj došlo je do pogreške zbog problema na strani poslužitelja.
Provjerite ispravan rad SMTP-a, status mreže, postavke odredišta te status i postavke datotečnog poslužitelja.

#802

Naziv SMTP poslužitelja naveden u mogućnosti <Postavke komunikacije> nije ispravan.
Provjerite naziv SMTP poslužitelja postavljen u mogućnosti <Postavke komunikacije>.
Konfiguriranje postavki ispisa e-pošte
Adresa DNS poslužitelja navedena u mogućnosti <DNS postavke> nije ispravna.
Provjerite adresu DNS poslužitelja navedenu u postavkama DNS-a.
Podešavanje DNS postavki
Spajanje na DNS poslužitelj nije uspjelo.
Provjerite funkcionira li DNS server uobičajenim načinom.

#810

Prilikom primanja e-pošte došlo je do pogreške u povezivanju s POP poslužiteljem.
Provjerite postavke POP poslužitelja u mogućnosti <Postavke komunikacije>.
Konfiguriranje postavki ispisa e-pošte
Provjerite radi li POP poslužitelj ispravno. Provjerite status mreže.

Prilikom povezivanja s POP poslužiteljem POP poslužitelj vratio je pogrešku. Postoji i mogućnost da je došlo do pogreške isteka vremena na strani poslužitelja.
Provjerite postavke POP poslužitelja u mogućnosti <Postavke komunikacije>.
Konfiguriranje postavki ispisa e-pošte
Provjerite radi li POP poslužitelj ispravno. Provjerite status mreže.

#813

Prilikom primanja e-pošte došlo je do pogreške provjere autentičnosti POP poslužitelja (pogreška korisničkog računa ili pogreška lozinke).
Provjerite postavke POP poslužitelja u mogućnosti <Postavke komunikacije>.
Konfiguriranje postavki ispisa e-pošte

#816

Ispisivanje se nije moglo izvršiti jer je premašen maksimalan broj ispisa postavljen u upravljanju ID-jevima odjela.
Obratite se upravitelju sustava.

#818

Primljeni su podaci u obliku datoteke koji se ne može ispisati.
Recite drugoj strani da promijeni oblik datoteke i pošalje ponovno.

#819

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. MIME podaci nisu valjani.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#820

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. BASE64 ili uuencode podaci nisu valjani.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#821

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. Došlo je do pogreške u analizi TIFF-a.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#822

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. Sliku nije moguće dešifrirati.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#825

Izbrisani su ID odjela i PIN zadatka koji se izvršava ili rezerviranog zadatka, ili je promijenjen PIN.
Ponovno obradite zadatak koristeći promijenjeni ID odjela i PIN.

#827

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. Podaci sadrže nepodržane MIME podatke.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#828

Primljeni su HTML podaci.
Recite drugoj strani da promijeni format podataka na neki drugi format osim HTML-a i pošalje ih ponovno.

#829

Primljeni su podaci koji sadrže više od 1000 stranica.
Uređaj briše sve stranice nakon 999. stranice i ispisuje preostalih 999 stranica. Recite drugoj strani da pošalje 1000. i sve naknadne stranice.

#831

Dokument e-pošte nije mogao biti primljen s pomoću SMTP-a zbog postavke filtra za primanje u postavkama vatrozida.
Resetirajte postavku filtra za primanje u postavkama vatrozida.
Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida

#837

Primljen je zahtjev za spajanje od glavnog računala čije je spajanje ograničeno postavkama filtra za primanje u postavkama vatrozida.
Provjerite postavke filtra za primanje u postavkama vatrozida. To može predstavljati i pokušaj hakiranja putem neovlaštenog pristupa.
Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida

#843

Postoji velika razlika između vremena na KDC (Key Distribution Center) poslužitelju i vremena postavljenog na uređaju.
Podesite trenutačni datum i vrijeme u mogućnosti <Date/Time Settings>.
Postavljanje datuma i vremena
Podesite trenutačno vrijeme postavljeno na KDC (Key Distribution Center) poslužitelju.

#844

Slanje se nije moglo izvršiti jer je došlo do pogreške u potvrđivanju certifikata TLS poslužitelja prilikom komunikacije s POP poslužiteljem jer je mogućnost <Potvrda TLS certifikata za POP RX> postavljena na <Uključeno>.
Pomoću sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) provjerite je li certifikat CA kojim je potpisan TLS certifikat na strani POP poslužitelja registriran na uređaju.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja na strani POP poslužitelja ispravan.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja samopotpisani certifikat.

#851

Zadatak za pisač ne može se pohraniti jer je memorija puna.
Provjerite količinu dostupne memorije i ponovno izvršite zadatak.

#852

Napajanje je isključeno tijekom izvršavanja zadatka.
Provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač dobro pričvršćeni i ponovno izvršite zadatak.

#853

Memorija je popunjena.
Smanjite broj stranica ili provjerite je li se broj zadataka koji čekaju na obradu smanjio, a zatim ponovno izvršite zadatak.

#856

Izvršena je radnja otkazana jer se područje memorije za privremeno spremanje podataka napunilo.
Obratite se administratoru.

#857

Ispis je otkazan zbog otkazivanja zadatka tijekom primanja ili zbog isteka vremena.
U slučaju isteka vremena provjerite status mreže.

#858

Podaci nisu valjani.
Provjerite podržava li uređaj protokol ispisa i postavke ispisa.

#860

Oporavak nakon zaglavljivanja papira nije uspio ili je obuhvaćen nekompatibilan jezik opisa stranice ili postavke koje se ne mogu kombinirati.
Provjerite postavke papira ili zadatka.

#861

Tijekom obrade podataka za ispis ili slikovnih podataka došlo je do pogreške.
Provjerite format slike i format papira kao i postavke specifikacija boje.

#862

Obuhvaćene su postavke koje nisu podržane, ne mogu se kombinirati ili na neki drugi način prekoračuju ograničenja uređaja.
Provjerite postavke zadatka.

#863

Zadatak je otkazan jer su radnje inicijalizacije izvršene za vrijeme obrade podataka za ispis.
Ponovite obradu zadatka.

#865

Potrebne funkcije za ispis trenutačno su ograničene.
Provjerite postavke uređaja i zadatka.

#866

Zadatak je otkazan zbog sigurnosnih postavki.
Ako izvršavate zadatak iz upravljačkog programa pisača, upotrijebite korisničke podatke s odgovarajućim ovlastima.
Ako izvršavate zadatak s upravljačke ploče, prijavite se kao korisnik s odgovarajućim ovlastima.
Sigurnosne postavke su sljedeće.
Odabrana je postavka [Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.]
<Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> postavljeno je na <Uključeno>

#919

Prepoznata je pogreška sintakse ili pogreška PostScript koja premašuje ograničenja uređaja itd.
Postavite <Print PS Errors> (Podesi) na <Uključeno>, ponovno predajte zadatak, potvrdite sadržaj pogreške PostScript i izvršite zadatak nakon rješavanja pogreške. Više pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II) (Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II)) na web-stranici s internetskim priručnikom.

#923

Ispis nije moguć na navedenoj strani poklopca ili tijelu.
Prijeđite na vrstu papira koja je kompatibilna s obostranim ispisom i ponovno izvršite zadatak.

#934

Došlo je do pogreške za zadatak ispisa i zadatak je izbrisan jer je zadano razdoblje isteklo.
Riješite pogrešku i ponovno izvršite zadatak.
Možete promijeniti i razdoblje prije brisanja ili onemogućiti automatsko brisanje u mogućnosti <Automatski izbriši obustavljene zadatke> (Podesi).
<Automatski izbriši obustavljene zadatke>

#939

Ispis je otkazan zbog pogreške koja se javila tijekom obrade slikovnih podataka.
Ponovite obradu zadatka.

#995

Uklonjeni su rezervirani komunikacijski zadaci.
Po potrebi ponovite radnju.
8103-092