Canvis a la ver. 3.12

Els canvis a la versió de la plataforma 3.12 s'enumeren a continuació. És possible que les funcions i opcions enumerades aquí no estiguin disponibles per a alguns models. Per obtenir detalls, vegeu les descripcions als enllaços de cada canvi.

Canvis per a les funcions

Compatibilitat per canviar la tensió de transferència secundària (la tensió que transfereix el tòner al paper) per al paper personalitzat desat
Canvi del nombre de fulls en el mode Eco (sense grapes)
S'ha afegit el procés per eliminar els encallaments de paper si està instal·lada la unitat d'acabat interior
Canvis a les especificacions (funcions d'enviament i impressora)

Canvis a la Configuració

S'han afegit <Aj. tens. tran. sec. vora cap.> i <Corregir aplicació de tòner en vora posterior>
S'ha afegit <Permetre fer treballs des del dispositiu mòbil>
843J-00J