Canvis relacionats amb l'eliminació d'encallaments de paper

Si es produeix un encallament de paper dins de la unitat principal quan la unitat d'acabat interior està instal·lada, s'ha de realitzar un procés addicional per eliminar-lo. Aquí es descriu el procés, amb imatges de la sèrie C5800 com a exemple.
1
Obriu la tapa dreta de la unitat principal.
2
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat de sortida.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
3
Obriu la tapa esquerra de la unitat d'acabat.
4
Subjecteu la palanca () i desplaceu la unitat d'acabat interior cap a l'esquerra.
5
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat d'acabat interior.
1
Aixequeu la guia fins a l'entrada.
2
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
3
Col·loqueu de nou la guia a la posició original.
Si la unitat perforadora està instal·lada:
1
Obriu la tapa davantera de la unitat perforadora.
2
Gireu el pom verd per alimentar el paper encallat cap a la presa elèctrica de la unitat perforadora.
3
Si el paper apareix per la sortida de la unitat perforadora, traieu-lo en la direcció de la fletxa.
4
Tanqueu la tapa davantera de la unitat perforadora.
6
Col·loqueu de nou la unitat d'acabat interior a la posició original.
7
Tanqueu la tapa esquerra de la unitat d'acabat.
8
Amb compte, tanqueu la tapa dreta de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
843J-005