Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika

W tej części opisano symbole, przyciski, ekrany oraz inne elementy używane w dokumencie Podręcznik użytkownika. Ostrzeżenia i uwagi są również podane w dokumencie „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” dołączonym do urządzenia. Należy zapoznać się również z tymi instrukcjami.
Symbole
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.
Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.
Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.
Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.
WSKAZÓWKI
Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.
Klawisze i przyciski
Przyciski wyświetlane na ekranie dotykowym oraz przyciski na ekranie komputera są oznaczone w poniższy sposób.
Typ
Przykład
Przyciski na ekranie dotykowym*
<Ustawienia Funkcji>
<Anuluj>
 (Start)
 (Stop)
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera
[Preferences]
[OK]
* Działania wymagające naciśnięcia na przycisk na ekranie dotykowym są oznaczone słowem „naciśnij” w Podręcznik użytkownika.
Ekran
W zależności od modelu, zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego i wersji oprogramowania układowego ekrany prezentowane w „Podręcznik użytkownika” mogą się różnić od tych prezentowanych na wyświetlaczu Twojego urządzenia.
W zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego, części ukazanych ekranów mogą się różnić.
Ekran treści dla sterowników i oprogramowania może się różnić, ze względu na aktualizacje tego oprogramowania.
Ilustracje
Ilustracje wykorzystane w dokumencie Podręcznik użytkownika odnoszą się do urządzenia imageRUNNER ADVANCE DX 4845i z poniższym wyposażeniem opcjonalnym, o ile nie wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
Single Pass DADF-C
Cassette Feeding Unit-AW
Opisy funkcji
Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje funkcje różnych serii modeli. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od modelu i opcji, niektóre funkcje mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.
8SSE-003