Ändringar från version 3.10 till version 3.11

Förändringarna i plattformversion 3.11 listas nedan. De funktioner och inställningar som listas här kanske inte är tillgängliga på vissa modeller. Se beskrivningarna i länkarna i varje ändring för mer information.

Ändringar av funktioner

Stöd för Universal utskrift
Nya funktioner har lagts till i funktionen Visuella meddelanden.
Ändringar i operativsystem som stöds

Ändringar i Inställningar/Registrering

Ändra i beskrivningen för att konfigurera <Aktivera automatisk utskriftsfunktion vid inloggning>.

Ändringar i meddelanden

Meddelanden för Universal utskrift har lagts till
88C7-013