Llegir i desar

Alguns dels modes que es descriuen aquí fan referència als modes de les funcions <Còpia> o <Llegir i enviar>.

Pantalla de selecció d'emmagatzematge

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla de selecció de fitxers

Bústia

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla de lectura

Bústia

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Opcions

Bústia

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

91K7-0YW