Enviament/desament de documents llegits per separat (Formar treball)

Encara que tingueu massa originals per col·locar a l'alimentador en un sol cop, podeu llegir els originals per separat i enviar-los o desar-los com un lot de documents. Els originals llegits tant amb l'alimentador com amb el vidre també es poden enviar/desar alhora.
1
Col·loqueu el primer original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per llegir originals
5
Premeu <Opcions> <Formar treball>  <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar) per llegir l'original.
Quan la lectura hagi finalitzat, a la pantalla apareixerà un missatge que indica que podeu llegir el següent original.
Si col·loqueu els originals a l'alimentador, traieu-los de la safata de sortida d'originals un cop finalitzi la lectura de cada lot.
7
Col·loqueu el següent original i premeu  (Iniciar).
Repetiu aquest pas fins que s'hagin llegit tots els originals.
Per canviar les opcions de lectura, premeu <Canviar opcions>.
Si col·loqueu originals de mides diferents a l'alimentador, establiu el mode <Originals de diferent mida>. Enviament/desament d'originals de diferent mida junts (Originals diferent mida)
Si voleu llegir originals d'una cara i de doble cara i desar-los com a documents de doble cara, dividiu els originals en lots d'una cara i de dues cares. Per exemple, si el primer lot està format per originals a doble cara, establiu el mode <Original de doble cara>. Per tant, cal que establiu o cancel·leu manualment el mode <Original de doble cara> per a cada lot d'original que vulgueu llegir.
Es recomana emmagatzemar primer les imatges llegides a una bústia i imprimir-les posteriorment amb el mode Fusionar fitxers si no podeu preparar tots els originals alhora o si voleu especificar diferents opcions per a cada original. Impressió de fitxers en una bústia de correu
Es poden utilitzar les funcions següents al mode <Canviar opcions> de <Llegir i enviar>: Heu d'establir les opcions de lectura necessàries prèviament, ja que no es pot canviar la resta d'opcions durant el mode Formar treball.
<Selecció color>
<Mida lectura>
<Escala de còpia>
<Original de doble cara>
<Densitat>
<Tipus d'original>
Es poden utilitzar les funcions següents a <Canviar opcions> si la destinació de <Llegir i desar> és <Bústia>. Heu d'establir les opcions de lectura necessàries prèviament, ja que no es pot canviar la resta d'opcions durant el mode Formar treball.
<Selecció color>
<Original de doble cara>
<Densitat>
<Tipus d'original>
Si la destinació de <Llegir i desar> és <Bústia> i establiu el mode <N en 1> juntament amb el mode Formar treball, no podeu canviar <Selecció color> ni <Densitat> a <Canviar opcions>.
Es poden utilitzar les funcions següents a <Canviar opcions> si la destinació de <Llegir i desar> és <Espai avançat>, <Xarxa> o <Dispositiu memòria>. Heu d'establir les opcions de lectura necessàries prèviament, ja que no es pot canviar la resta d'opcions durant el mode Formar treball.
<Selecció color>
<Mida lectura>
<Original de doble cara>
<Densitat>
<Tipus d'original>
8
Premeu <Iniciar enviament>.
Tots els documents llegits es combinen en un de sol i s'envien/desen a la destinació especificada.
9HKS-0CS