Especificacions de la visualització a la cronologia

Els següents dos tipus d'informació es mostren a la cronologia.
Per obtenir informació sobre les icones i elements que es mostren a la cronologia, vegeu Elements mostrats a la cronologia.
Es pot mostrar una cronologia per a cada usuari amb inici de sessió. Si no heu iniciat la sessió, es pot mostrar una cronologia compartida per als usuaris que no utilitzen l'autenticació, com els usuaris no autenticats i convidats. Canvieu les opcions per a <Permetre que usuaris no autent. usin la cronologia> i <Permetre a usuaris connec. que usin la cronologia> segons calgui. Personalització de la pantalla <Inici>
La cronologia dels usuaris que no utilitzen l'autenticació, com ara usuaris no autenticats i usuaris convidats, es conserva quan s'estableix <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> en <On> i es realitza una arrencada ràpida. Si l'alimentació està apagada amb <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> establert en <Off> o no es pot realitzar una arrencada ràpida, s'elimina la cronologia per als usuaris que no utilitzen l'autenticació, com ara usuaris no autenticats i usuaris convidats.
La cronologia no es pot importar/exportar. Importació/exportació de les dades d'opcions

Historial d'opcions

La cronologia és convenient per als usuaris que utilitzen repetidament els mateixos paràmetres i destinacions per a una funció com "Còpia" i "Llegir i enviar". L'historial de configuracions utilitzades s'afegeix automàticament a la cronologia i es pot pressionar per recuperar la mateixa configuració.
La cronologia mostra la configuració de les següents funcions.
Còpia
Fax
Llegir i enviar
Llegir i desar (excepte quan es guarda en el dispositiu de memòria)
Fitxers desats (imprimir documents del Bústia, imprimir fitxers de Espai avançat, imprimir fitxers de Xarxa)
L'historial dels darrers 10 elements es conserva en ordre cronològic a la cronologia. L'historial dels treballs anteriors s'esborra de la cronologia. Quan el treball anterior a l'últim s'utilitza de nou, l'ordre dels dos primers treballs canvia, però el nombre de treballs a la cronologia no. Tanmateix, si la configuració canvia després de la seva recuperació, es considerarà una configuració nova.
Per eliminar l'historial que s'ha afegit automàticament o emmagatzemar la configuració d'aquest historial a la pantalla <Inici> com a botó personal o botó compartit, manteniu premut l'historial. No obstant això, <Mostrar pantalla de confirmació en retrucar> i <Iniciar recuperació (l'operació s'iniciarà en prémer el botó)> o es poden configurar en registrar un botó personal/compartit des de la cronologia. Registre de botons personals/compartits
Quan s'estableix <Restringir reenviament del registre> en <On>, l'historial de "Fax" i d'"Llegir i enviar" no es conserva a la cronologia.
Les següents contrasenyes es poden incloure a la cronologia de cada usuari amb inici de sessió.
Contrasenya d'accés a servidors de fitxers de destinació per Llegir i enviar
Contrasenya d'accés a servidors de gestió de drets per Llegir i enviar
Contrasenya d'accés a servidors de gestió de drets per Llegir i desar
Contrasenya de xifratge per Llegir i desar (<Sol·licitar contras. per obrir document> i <Sol·licitar contras. per canviar permís.>)
Si s'ha d'incloure la contrasenya a la cronologia de l'usuari registrat, es pot canviar a <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>. Tanmateix, la contrasenya a <Contrasenya> per a la funció de fax es conserva a la cronologia, independentment de la configuració <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>.
Les contrasenyes no es desen a la cronologia dels usuaris no autenticats o convidats independentment de la configuració <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>. Tanmateix, si la contrasenya a <Contrasenya> per a la funció de fax està establerta, no es mostrarà a la cronologia.
Si s'estableix <Gestionar números d'accés llibretes adreces> en <On>, el registre de treballs d'enviament ("Fax" i "Llegir i enviar") no es mostra a la cronologia d'usuaris no autenticats ni convidats.
L'historial d'opcions de l'usuari que hagi iniciat la sessió pot compartir-se amb diversos equips com a dades de personalització mitjançant la sincronització d'opcions. Llista dels elements personalitzables
Amb Fitxers desats, els fitxers es desen a la cronologia juntament amb les opcions utilitzades per imprimir-los. No es pot seleccionar un fitxer diferent i reutilitzar només les opcions. Les opcions de cronologia corresponents tampoc es poden utilitzar quan un fitxer s'ha eliminat o mogut a un altre lloc.

Avisos

Els avisos es mostren quan l'usuari que hagi iniciat sessió té treballs sense imprimir. La impressió es pot executar mostrant la pantalla d'impressió des de la cronologia mostrada.
Els avisos no es mostren en la cronologia si <Personal> s'estableix en <Off> a <Opcions de la pantalla de llista de treballs>.
Si <Mostrar treballs d'altres usuaris> s'estableix en <On>, el nombre total de treballs sense imprimir per a l'usuari que hagi iniciat sessió i els treballs sense imprimir per a altres usuaris es mostren en els avisos.
91K7-063