<Opcions temporitzador/energia>

Especifiqueu les opcions per al temps, el consum elèctric, etc.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Ajustar hora>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu ajustar l'hora en minuts.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajustar hora>
De 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
No
No
No
-
Encara que canvieu l'hora de 23:59 a 00:00, la data no canvia.

Ajusts de data/hora

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
És molt important ajustar la data i hora actuals. Per conèixer les instruccions per canviar les opcions, vegeu Configuració de la data i l'hora.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajusts de data/hora>
Ajusts de data i hora (número de 12 dígits)
No
No
No
No
-
<Zona horària>: D'UTC-12:00 a UTC+00:00 a UTC+14:00
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Horari d'estiu>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Data inici> (<Mes>/<Dia>/<Hora> (de 0 a 23)),
<Data final> (<Mes>/<Dia>/<Hora> (de 0 a 23))
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Format d'hora>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si voleu que l'hora aparegui en format de 24 hores o de 12 hores.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Format d'hora>
<24 hores>, <12 hores>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
També podeu especificar que la data i l'hora se sincronitzin automàticament amb un servidor de la xarxa amb SNTP. Configuració d'opcions de SNTP

<Opcions inici ràpid per l'alimentació principal>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si establiu aquesta funció en <On>, podeu reduir el temps que es triga a dur a terme operacions a la pantalla i llegir originals un cop que l'equip estigui engegat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions inici ràpid per l'alimentació principal>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan s'activa aquesta funció
L'alimentació de repòs es consumeix fins i tot quan l'equip està apagat.
S'emet un so quan s'engega o s'apaga l'equip si establiu <To de mode repòs>, a <Altres ajustos de volum>, en <On>. (No obstant això, pot ser que l'equip no es pugui iniciar ràpidament i no soni el to, en funció de l'estat de l'equip.)
Encara que aquesta funció estigui activada, l'equip no s'inicia de forma ràpida en les situacions següents:
Quan qualsevol de les opcions de xarxa següents estan activades
Wi-Fi
Bluetooth
Quan engegueu l'alimentació principal de l'equip després d'haver apagat l'alimentació principal en qualsevol de les condicions següents
Han transcorregut més de 110 hores després de l'inici ràpid
Realització de treballs
Els treballs estan reservats
Just després de fer servir línies telefòniques
Còpia de seguretat de dades
Quan s'accedeix a l'equip a través d'una xarxa
Després d'especificar opcions que necessiten que l'equip es reiniciï
S'ha produït un error
Quan s'utilitza el Mode de funcions limitades
La clavilla d'alimentació s'ha desconnectat després d'haver apagat l'alimentació principal
Quan s'instal·len a l'equip aplicacions MEAP que no són compatibles amb l'inici ràpid
Quan s'engega l'alimentació principal de l'equip en 20 segons després d'haver apagat l'alimentació principal
Quan s'engega l'alimentació principal de l'equip després de vuit hores, el dispositiu s'apaga.
Quan s'engega l'alimentació principal de l'equip després d'haver apagat l'alimentació principal des de Remote UI (IU remota)

<Temps de reinici automàtic>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar el període de temps en el qual esteu desconnectat i la pantalla tàctil torna a la seva configuració predeterminada automàticament.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps de reinici automàtic>
0 min=Off, de 10 a 50 segons en increments de 10 segons, d'1 a 2 a 9 minuts en increments d'1 minut
C
Settings/Registration Basic Information
Si s'utilitza el servei d'inici de sessió, l'equip tanca automàticament la sessió de l'usuari quan passa el temps de reinici automàtic.
La pantalla que es mostra un cop s'inicia el reinici automàtic depèn de les opcions següents.
Opció 1: Les opcions d'[Visual Message Settings] (si s'estableix [When to Display] com a [After Logout/Auto Reset])
Si no s'estableix el missatge visual, o bé es tanca la pantalla després del missatge visual, es mostra la pantalla especificada a l'opció 2.
Opció 2: Les opcions de <Funció després de reinici automàtic>
Si s'estableix <Funció inicial>, es mostra la pantalla especificada a <Pantalla d'inici/restauració predeterminada> (opció 3).
Si s'estableix <Funció seleccionada>, es mostra la funció que hi havia abans del reinici automàtic. Les opcions especificades i els valors introduïts per a cada funció s'esborren. Tanmateix, les opcions de <Funció seleccionada> poden no mostrar-se correctament. En aquest cas, pot ser que es mostri la pantalla especificada a <Pantalla d'inici/restauració predeterminada>.
Opció 3: Les opcions de <Pantalla d'inici/restauració predeterminada>

<Restringir temps reinici auto>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si establiu aquesta funció en <On>, els usuaris generals no podran establir <Temps de reinici automàtic> ni <Funció després de reinici automàtic>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir temps reinici auto>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Funció després de reinici automàtic>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si la pantalla predeterminada establerta per a <Pantalla d'inici/restauració predeterminada> a <Preferències> o la pantalla immediatament anterior es mostren a l'inici després d'iniciar-se el reinici automàtic.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Funció després de reinici automàtic>
<Funció inicial>, <Funció seleccionada>
C
Settings/Registration Basic Information
Si s'estableix Missatge visual perquè es mostri després de iniciar-se el mode de reinici automàtic, es mostrarà la pantalla del missatge visual en primer lloc, independentment del valor d'aquesta opció. Configuració de la funció Missatge visual

<Temps apagada auto>

 (Configuració)  <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>
Amb el Temps apagada auto, si la pantalla tàctil de l'equip està inactiva durant un determinat període de temps després d'haver entrat en mode de repòs, l'equip s'apaga automàticament.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps apagada auto>
0 hora=Off, d'1 a 4 a 8 hores en increments d'una hora.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si la targeta de fax opcional està instal·lada a l'equip, no s'efectuarà l'apagada automàtica.
Encara que utilitzeu l'equip des de Remote UI (IU remota), l'equip s'apaga automàticament si la pantalla tàctil de l'equip està inactiva durant un temps. Es pot produir un error, sobretot si l'equip s'apaga automàticament mentre importa. Establiu el <Temps apagada auto> en <0> quan importeu dades.
Pot ser que no s'efectuï l'apagada automàtica, en funció de les condicions d'ús de l'equip.

<Temporitzador setmanal per a apagada auto>

 (Configuració)  <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar l'hora en què l'equip s'apaga automàticament cada dia de la setmana. Si utilitzeu aquesta funció, no cal que apagueu l'equip manualment cada dia.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temporitzador setmanal per a apagada auto>
Diumenge a dissabte, 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si tant <Temps apagada auto> com <Temporitzador setmanal per a apagada auto> estan establerts, es dona prioritat a <Temps apagada auto>.

<Temps per a autorepòs>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir el temps a partir del qual l'equip entrarà automàticament en mode de repòs si no es duen a terme operacions.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a autorepòs>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min*1, 2 h*1.
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Pot no aparèixer per a alguns models.
Es recomana utilitzar el valor predeterminat per a aquesta opció.

<Consum d'energia en mode repòs>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir la quantitat d'energia que consumeix l'equip quan es troba en mode de repòs.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Consum d'energia en mode repòs>
<Baixa>, <Alt>
C
Settings/Registration Basic Information
Si l'equip està connectat a un ordinador amb un cable USB, segons el temps definit per entrar en mode repòs, pot ser que l'equip no pugui rebre dades correctament. Reactiveu l'equip del mode repòs i torneu a executar el treball.
Pot ser que el nivell de consum d'energia sigui el mateix que quan <Alt> està establert fins i tot quan <Baix> està establert, en funció de l'estat de l'equip.
Quan es duu a terme la comunicació sense fil mentre que <Opcions de xarxa sense fil> o <Usar Bluetooth> està activat, <Consum d'energia en mode repòs> s'ha d'establir manualment en <Alt>.
Si el nivell de consum energètic s'ha establert a <Baix>, pot produir-se un error de comunicació segons el tipus de programari d'utilitat de xarxa que esteu utilitzant. Per evitar-ho, premeu el botó Estalvi d'energia per cancel·lar el mode de repòs abans d'utilitzar l'equip.

<Temporitzador setmanal per a autorepòs>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar l'hora en què l'equip canviarà automàticament al mode de repòs cada dia de la setmana.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temporitzador setmanal per a autorepòs>
<Diumenge> a <Dissabte>, de 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu tant <Temps per a autorepòs> com <Temporitzador setmanal per a autorepòs>, l'opció <Temps per a autorepòs> té prioritat.

<Ajust hora per a Ajust auto de gradació>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu dur a terme automàticament l'ajust automàtic de gradació a una hora establerta cada dia.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajust hora per a Ajust auto de gradació>
<Diumenge> a <Dissabte>, de 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
C
Settings/Registration Basic Information

<Ajust hora finalització mode repòs>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu definir l'hora en què l'equip surt del mode de repòs.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajust hora finalització mode repòs>
De 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
C
Settings/Registration Basic Information

<Fi del mode repòs eco>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si cancel·leu el mode de repòs i comenceu a utilitzar l'equip, podeu activar les funcions necessàries per seqüències. Primer s'activa el tauler de control i, després, les altres funcions activades amb les accions de l'usuari. Si no activeu funcions innecessàries, podeu estalviar energia i reduir el soroll.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Fi del mode repòs eco>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar sensor de moviment>

 (Configuració)  <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Quan el sensor de moviment detecta una persona prop de l'equip, l'equip surt del mode de repòs automàticament. Si voleu ajustar la precisió per detectar persones podeu canviar la sensibilitat del sensor.
Sensibilitat del sensor
Les quatre opcions de sensibilitat següents estan disponibles per a <Sensibilitat del sensor>. Quan un usuari roman a l'àrea de detecció més d'un temps determinat, l'equip surt del mode repòs.
Configuració de sensibilitat
Nivell de sensibilitat
Low
Amb aquest nivell de sensibilitat, l'equip no se'n sortirà encara que algú camini a prop lentament.
Standard
Amb aquest nivell de sensibilitat, l'equip no se'n sortirà encara que algú camini a prop a velocitat normal.
Slightly High
Amb aquest nivell de sensibilitat, es prioritza la velocitat de recuperació més que el nivell "Standard".
High
Amb aquest nivell de sensibilitat, la velocitat de recuperació és la més prioritària.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar sensor de moviment>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sensibilitat del sensor>: <Inferior>, <Superior> (4 nivells)
No
A
Settings/Registration Basic Information
En funció de la configuració de sensibilitat, és possible que l'equip surti del mode repòs fins i tot quan no es fa servir. Si us molesten els sons que emet quan passa això, podeu establir <Fi del mode repòs eco> en <On> per reduir el nivell de soroll.
Si creieu que el sensor de moviment no funciona correctament, modifiqueu l'opció de sensibilitat a <Sensibilitat del sensor> o establiu-lo en <Off>.
9HKS-0R1