Creació de quaderns (Còpia en quadern)

Podeu configurar el disseny d'impressió per tal que les impressions es converteixin en un quadern quan es pleguin per la meitat. Aquestes opcions permeten processar automàticament operacions com plegar per la meitat i grapar al plec (Unitat grapadora de quaderns).
Equips opcionals
Comprovació de les opcions instal·lades en aquest equip
Paper
Amb aquesta funció, queda restringit l'ús d'alguns tipus de paper. Tingueu present el que s'indica a continuació. Per a més informació sobre les restriccions de paper per a cada opció, vegeu Especificacions de maquinari.
Depenent de la mida i el tipus de paper, és possible que les còpies en quadern no estiguin disponibles.
El nombre de fulls a imprimir amb grapat de quadern és limitat.
El paper que es pot utilitzar per al contingut i les pàgines de la portada és limitat.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Si copieu un original llarg verticalment, col·loqueu-lo amb orientació vertical.
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Quadern>.
5
Premeu <Lectura per a quadern>.
Si feu còpies de quadern amb originals amb dues cares, premeu <Original de doble cara> i seleccioneu <Tipus llibre> o <Tipus calendari>, segons convingui.
Si copieu un original que ja estigui en format de quadern, com un document imprès des de l'equip fent servir la còpia de quadern, premeu <Quadern sense lectura>.
Si es mostra l'opció <N en 1>
Això permet col·locar diverses pàgines d'un original a una sola pàgina del quadern. Premeu <N en 1> i especifiqueu el nombre de pàgines que voleu col·locar en una sola pàgina i l'ordre.
Després d'establir <N en 1>, encara podeu establir <Numerar pàgines> en <Opcions> per imprimir els números de pàgina. Tanmateix, els números de pàgina no es poden imprimir en totes les pàgines del document original. S'imprimeixen a cada pàgina del quadern.
6
Seleccioneu com voleu enquadernar el quadern.
7
Establiu la mida de l'original i la mida d'impressió.
Premeu <Canviar> a <Mida d'original> i seleccioneu la mida de l'original. Si seleccioneu <Auto>, la mida del quadern se seleccionarà automàticament en funció de la mida de l'original.
Premeu <Canviar> a <Mida quadern> i seleccioneu la mida de paper per al quadern.
Perquè el quadern tingui la mateixa mida d'impressió que la mida d'impressió original, seleccioneu la mida d'impressió de les pàgines a la vista. Si especifiqueu la mateixa mida a <Mida d'original> i <Mida quadern>, la mida d'impressió del quadern es reduirà automàticament.
8
<Afegir portada>  Especifiqueu les opcions de la portada i premeu <Bé>.
Seleccioneu si voleu copiar l'original a la portada i la contraportada.
Premeu <Canviar> a <Mida de paper> i seleccioneu la mida del paper de la portada i l'origen del paper.
Assegureu-vos que utilitzeu la mateixa mida de paper per a la portada i per a les pàgines del contingut.
Si utilitzeu paper gruixut per a la coberta, és possible que no pugueu imprimir encara que seleccioneu <Imprimir>, segons el gruix del paper. Per obtenir més informació, vegeu Paper admès.
9
<Tipus d'obertura>  Seleccioneu el tipus d'obertura i premeu <Bé>.
10
Premeu <Establir detalls> i especifiqueu les opcions detallades que vulgueu.
Si el nombre de pàgines és elevat
Si les pàgines de l'interior sobresurten després de doblegar-les per la meitat
Ajust de la posició de grapat de quadern
Ajust de la posició de plec del paper
11
Premeu <Bé>  <Tancar>.
12
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Configuració de les opcions de <Fitxers desats>
El mode de quadern només es pot utilitzar quan imprimiu un fitxer PDF/XPS o un fitxer emmagatzemat a la bústia.
No podeu establir <Original de doble cara>, <Original de doble cara> ni <Mida d'original> per a un fitxer emmagatzemat a la bústia.
Quan seleccioneu un fitxer PDF/XPS, només podeu establir el modes Plegar i Grapar quadern.
9HKS-086