Inclusió de números i símbols a les còpies

Quan copieu, podeu incloure números de pàgina, números de gestió, dates, etc. També podeu incloure segells que indiquin "Confidencial", etc. Això permet una gestió més senzilla en algunes situacions, com ara quan distribuïu diverses còpies de documents.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Numerar pàgines>, <Numerar jocs còpies>, <Filigrana> o <Imprimir data>.
5
Seleccioneu el format d'impressió.
No hi ha cap opció per seleccionar si heu especificat <Numerar jocs còpies>, <Filigrana> o <Imprimir data> al pas 4. Aneu al pas 6.
6
Seleccioneu la posició d'impressió.
Ajusteu amb precisió la ubicació dels números de pàgina
A <Establir detalls>, podeu ajustar la posició d'impressió i canviar-la quan dugueu a terme la impressió a dues cares.
Introduïu un valor positiu (+) per a X per desplaçar la posició d'impressió cap a l'esquerra o un valor negatiu (-) per a Y per desplaçar la posició d'impressió cap amunt.
Premeu <Establir detalls>, especifiqueu cada opció i premeu <Bé>.
7
Seleccioneu l'orientació de l'original col·locat.
Com es pot observar a les il·lustracions següents, si l'original està col·locat en orientació vertical mirat des del davant, seleccioneu <Imatge vertical>, i si està col·locat en orientació horitzontal, seleccioneu <Imatge horitzontal>.
<Imatge vertical>
<Imatge horitzontal>
8
Especifiqueu el contingut que voleu imprimir.
9
Premeu <Bé>  <Tancar>.
10
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Els números i símbols no s'imprimeixen a les portades (Addició d'una portada i una contraportada) ni als encartaments (Inserció de fulls i portadelles (Inserir fulls)).
Els números de jocs de còpies s'imprimeixen a totes les pàgines copiades.
Els números de jocs de còpies es poden imprimir juntament amb dates o text. <Opcions accessori per numerar jocs còpies>
El text per a <Numerar pàgines> i <Filigrana> també es pot seleccionar entre els textos desats a <Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>.
Si establiu dos dels modes <Numerar pàgines>, <Filigrana>, <Imprimir data> o <Numerar jocs còpies> per imprimir en la mateixa posició, apareix un missatge que us demana si voleu imprimir amb aquestes opcions quan premeu  (Iniciar).
Si seleccioneu <Amb números de capítol> juntament amb <Inserir fulls>, el nombre de capítols es comptabilitza quan:
S'insereix després de cada portadella
S'insereix després de cada full d'inserció
Si establiu <Opcions accessori per numerar jocs còpies> en <On>, les opcions que podeu especificar varien de la manera següent. <Opcions accessori per numerar jocs còpies>
Ja no podeu seleccionar <Tota la superfície> ni <Números en 5 posicions> per a les posicions d'impressió del mode Numerar jocs còpies.
Els mides numèriques del mode Numerar jocs canvien a <10,5 pt>, <12,0 pt> i <14,0 pt>.
9HKS-084