Manteniment de la unitat principal

En aquesta secció es descriu el manteniment i la gestió de l'equip, com ara la neteja periòdica i la substitució de consumibles. També s'hi descriu el servei de manteniment que ofereix Canon. Per obtenir informació sobre les precaucions que cal tenir durant les tasques de manteniment, vegeu "Instruccions importants de seguretat" i Manipulació de les opcions.

Neteja bàsica

Substitució de consumibles

9HKS-01A