Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/2/4 Hole Puncher Unit-A

En instal·lar la "Staple Finisher-AC" o la "Booklet Finisher-AC", podeu fer servir les següents funcions d'acabat.
Per conèixer les precaucions que cal tenir en compte quan s'instal·la una unitat d'acabat a l'equip, vegeu "Manipulació de les opcions".
Classificar
Les impressions es classifiquen en jocs disposats segons l'ordre de pàgina del document.
Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs.
Desplaçar
Cada grup d'impressió es col·loca en capes alternes.
Grapar + Classificar
Les impressions es classifiquen automàticament en jocs disposats segons l'ordre de les pàgines i es grapen (cantonada/doble). Podeu plegar i grapar les impressions amb "Booklet Finisher-AC".
Grapar + Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs i es grapen (cantonada/doble).
Grapar sense grapes
Les impressions es premsen i s'enquadernen sense fer servir grapes. Podeu separar els fulls fàcilment prement la part premsada amb els dits. Aquesta funció és útil per estalviar grapes i enquadernar breument les impressions.
Per obtenir informació sobre les mides de paper que es poden utilitzar per Grapar sense grapes, vegeu Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC.
Per obtenir més informació sobre les funcions o el paper que no es poden utilitzar amb Grapar sense grapes, vegeu "Restrictions on Combinations of Copy Functions (Restriccions a les combinacions de funcions de còpia)" o Paper no disponible per a acabats. A continuació s'indiquen les opcions no disponibles segons la posició de grapat.
Mides de paper mixtes
Plec Z
Depenent de l'entorn d'ús i del tipus de paper, és possible que la part premsada se separi.
Grapat manual
Podeu grapar manualment paper imprès introduint paper a la ranura. Com a exemple d'ús, podeu treure les grapes del document, copiar-lo o llegir-lo, i, a continuació, tornar-lo a grapar.

Plec quadern (només la Booklet Finisher-AC)
Les impressions es pleguen per la meitat. Podeu plegar fins a tres fulls junts.
CONSELLS
Si instal·leu la "2/4 Hole Puncher Unit-A" o la "4 Hole Puncher Unit-A" a la "Staple Finisher-AC" o la "Booklet Finisher-AC", podeu fer perforacions a les impressions.

Vista externa

Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC

Safata B

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Opcions de safates de sortida>. <Output Tray Settings>

Safata A

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Opcions de safates de sortida>. <Output Tray Settings>

Botó Grapar

Premeu aquest botó quan vulgueu grapar papers manualment (Grapat manual). També podeu grapar paper sense prémer el botó. Podeu especificar el període de temps en el qual voleu que es grapi el paper després d'introduir-lo. <Acció d'ajust> <Temps per inici de grapat en mode grapadora>

Tapa davantera (superior) (Booklet Finisher-AC/Staple Finisher-AC)

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat, eliminar un encallament de grapes a la unitat de grapat o substituir el cartutx de grapes. Si la "2/4 Hole Puncher Unit-A" o la "4 Hole Puncher Unit-A" està instal·lada, obriu-la per llençar les restes de perforació.

Finisher Jogger Kit-A

Si connecteu el Finisher Jogger Kit-A al Staple Finisher-AC o Booklet Finisher-AC, les vores dels fulls de sortida es poden alinear.

Ranura

Introduïu paper per grapar-lo manualment. Podeu especificar el període de temps en el qual voleu que es grapi el paper després d'introduir-lo.

Tapa davantera (inferior) (Booklet Finisher-AC)

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat, eliminar un encallament de grapes o substituir el cartutx de grapes a la unitat grapadora de quadern.

Safata de quaderns (només Booklet Finisher-AC)

Les impressions amb grapat de quadern es dipositen en aquesta safata.

Palanca de desbloqueig (només per a Booklet Finisher-AC)

Abaixeu aquesta palanca per desbloquejar l'aturador del paper.

Aturador del paper (només per a Booklet Finisher-AC)

En abaixar l'aturador del paper, abaixeu la palanca de desbloqueig. Si abaixeu l'aturador del paper sense abaixar la palanca de desbloqueig, és possible que es danyi l'aturador del paper.
Abaixeu l'aturador del paper per cancel·lar la restricció del nombre de còpies de llibres enquadernats i imprimir de manera contínua. Això és útil quan imprimiu grans quantitats amb freqüència. No obstant això, prepareu un receptacle per evitar que el paper imprès s'escampi pel terra.

 Aturador del paper
 Palanca de desbloqueig

Safata C

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Opcions de safates de sortida>. <Output Tray Settings>

Tapa davantera (Buffer Pass Unit)

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat.
Per especificar la mida del paper de la safata A i la safata B, establiu les safates segons les següents indicacions.

Vista interna

Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC

Unitat grapadora de quaderns (només Booklet Finisher-AC)

Traieu-la per retirar el paper encallat, eliminar un encallament de grapes a la unitat grapadora de quadern o substituir el cartutx de grapes.

Safata de restes de perforació (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Traieu-la per retirar les restes de perforació. Eliminació de les Restes de Perforació (Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC)
Selecció de la posició de grapat
Grapat manual
Perforacions
Per obtenir informació sobre les mides de paper que es poden utilitzar per Grapar, Grapar quadern, Perforar i Plec quadern, vegeu Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC.
Per substituir el cartutx de grapes de la unitat grapadora o la unitat grapadora de quaderns, vegeu Càrrega de grapes (Opcional).
Per saber com eliminar un encallament de paper o de grapes, vegeu Eliminació d'encallaments de paper i Eliminació d'encallaments de grapes (opcional).
És possible que no s'admeti el nombre màxim de fulls que es poden enquadernar, en funció del tipus de paper. En aquest cas, canvieu el tipus de paper o reduïu el nombre de fulls per enquadernar.
Classificar i agrupar
Si seleccioneu <Desplaçar> juntament amb la funció de classificar o agrupar, cada grup d'impressió es desplaça.
Les safates de sortida baixen a mesura que s'acumula paper. Un cop una safata de sortida arriba al límit d'apilament, les següents impressions es dipositen automàticament a una altra safata disponible. Si totes les safates disponibles han arribat al límit d'apilament, la impressió s'atura. Traieu tot el paper de les safates de sortida per reprendre la impressió.
Grapadores
Si feu servir el mode Grapar, no traieu la pila de paper de la safata durant el treball. Feu-ho quan el treball s'hagi completat.
El missatge <Carregueu grapes a la unitat grapadora.> indica que gairebé no queden grapes. Per continuar, substituïu el cartutx de grapes.
Si una safata arriba al límit de posició més baixa, la impressió s'atura temporalment. Traieu tot el paper de la safata de sortida per reprendre la impressió.
Grapar quadern
La precisió dels plecs pot variar en funció del tipus de paper i el nombre de fulls.
9HKS-037