Càrrega de paper preimprès

Quan utilitzeu paper que s'hagi preimprès amb un logotip, pareu atenció a l'orientació del paper quan el carregueu a l'origen del paper. Carregueu el paper correctament de manera que la impressió es porti a terme a la mateixa cara que el logotip.
Orientació de l'original durant la còpia
En aquesta secció es descriu com carregar paper preimprès amb l'orientació correcta. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar paper al dipòsit/calaix de paper o a la safata multiús, vegeu Mètode de càrrega de paper bàsic.
Per obtenir més informació sobre el procediment general per carregar paper a un origen de paper opcional i sobre com carregar paper preimprès amb l'orientació correcta, vegeu els següents recursos.
En aquesta secció es descriu com carregar paper preimprès en copiar/imprimir en una cara. En carregar paper per copiar/imprimir a doble cara amb paper preimprès, interpreteu en sentit contrari les indicacions d'aquesta secció referents a la cara vista del paper.
Establiu <Prioritzar orientació d'imatge> i <Prioritzar velocitat per copiar de l'alimentador> en <Off> prèviament.

Càrrega de paper amb logotips en orientació vertical

El mètode de càrrega varia en funció de la mida del paper amb el logotip i l'origen del paper que s'utilitza.
Quan carregueu paper de mida A4 amb logotips
Carregueu el paper de manera que el logotip estigui cara avall al dipòsit/calaix de paper i cara amunt a la safata multiús, tal com es mostra a les il·lustracions següents.
Dipòsit/calaix de paper
Safata multiús
Quan carregueu paper de mida A3 amb logotips
Carregueu el paper de manera que el logotip estigui cara avall al calaix de paper i cara amunt a la safata multiús, tal com es mostra a les il·lustracions següents.
Calaix de paper
Safata multiús

Càrrega de paper amb logotips en orientació horitzontal

El mètode de càrrega varia en funció de la mida del paper amb el logotip i l'origen del paper que s'utilitza.
Quan carregueu paper de mida A4 amb logotips
Carregueu el paper de manera que el logotip estigui cara avall al dipòsit/calaix de paper i cara amunt a la safata multiús, tal com es mostra a les il·lustracions següents.
Dipòsit/calaix de paper
Safata multiús
Quan carregueu paper de mida A3 amb logotips
Carregueu el paper de manera que el logotip estigui cara avall al calaix de paper i cara amunt a la safata multiús, tal com es mostra a les il·lustracions següents.
Calaix de paper
Safata multiús
9HKS-010