<Còpia>

Especifiqueu les opcions per a la funció de còpia.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Desar/Editar opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu desar en un únic botó una combinació d'opcions d'ús comú a l'hora de copiar. També podeu assignar un nom al botó. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar/Editar opcions favorites>
<M1> a <M9>: <Desar>, <Canviar nom>, <Eliminar>, <Revisar contingut>
No
No
C
Opcions favorites

<Mostrar confirmació per a opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Canviar opcions predeterminades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Còpia>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu desar i canviar modes a les tecles de drecera que es mostren a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Aquesta funció resulta útil per desar funcions que s'utilitzen amb freqüència a <Opcions> i <Opcions favorites>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar dreceres a opcions>
Drecera 1: Cada mode, <Acabat>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 2: Cada mode, <Doble cara>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 3: Cada mode, <Densitat>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 4: Cada mode, <Tipus d'original>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 5: Cada mode, <Còpia de carnet>
No
No
C
Favorite Settings
Les dreceres es desen per separat pel que fa a <Còpia normal> i <Còpia ràpida>.
<Còpia normal> i <Còpia ràpida> es poden canviar a <Opcions de pantalla de còpia>.
Es poden desar cinc dreceres a <Còpia normal> i sis dreceres a <Còpia ràpida>.

<Autoclassificar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Si aquesta opció està establerta en <On>, l'equip pot canviar automàticament a <Classificar (per jocs)> per al mode d'acabat quan es col·loquen originals a l'alimentador. També podeu establir <Desplaçar> si s'instal·la en l'equip un producte opcional compatible amb el mode de desplaçament. Resulta útil per fer diversos jocs de còpies perquè no es necessari seleccionar el mode d'acabat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Autoclassificar>
<On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Desplaçar alhora> (disponible quan <Autoclassificar> està establert en <On>)
<On>, <Off>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
Quan se selecciona una safata de sortida que no és compatible amb el mode de desplaçament a les opcions de safata de sortida, les copies impreses no surten per la safata de sortida segons les opcions especificades si <Desplaçar> està activat. Dugueu a terme una de les accions següents per solucionar el problema.
A les opcions d'autoclassificació, desactiveu <Desplaçar alhora>.
Especifiqueu una safata de sortida que sigui compatible amb el mode de desplaçament de les opcions de safata de sortida. <Output Tray Settings> *
Desactiveu <Classificar> abans d'executar el treball.

<Prioritzar orientació d'imatge>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Si l'opció Prioritzar orientació d'imatge està establerta en <On>, l'equip copia sempre les imatges amb la mateixa orientació que la imatge original. Les imatges dels originals poden copiar-se invertides, tot depèn del mode de còpia que s'hagi establert.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritzar orientació d'imatge>
<On>, <Off>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Recon. autom. orientació original>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Quan aquesta opció està establerta en <On>, la imatge que s'ha de copiar es gira automàticament 90 graus segons l'orientació del paper si l'orientació de l'original difereix de l'orientació del paper que hi ha carregat a l'equip.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Recon. autom. orientació original>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
En els casos següents, l'orientació automàtica no es porta a terme encara que seleccioneu <On>:
Si amplieu originals de mida A4 o A5 a paper A3
Si l'opció <Originals de diferent mida> està activada i <Selecció paper> està establerta en <Auto>
Només es poden girar les imatges dels originals de mida estàndard, fins a A4, quan l'escala de còpia és del 100%.

<Selecc. opc. color per a còpia>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu restringir l'ús del mode de color en <Selecció color> quan copieu.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Selecc. opc. color per a còpia>
<Usar Auto (Color/B/N)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar tot color>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar monocrom>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar bicolor>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Prioritzar velocitat per copiar de l'alimentador>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu donar prioritat a la velocitat en lloc de la precisió quan copieu des d'un alimentador.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritzar velocitat per copiar de l'alimentador>
<On>, <Off>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Separador de treballs entre grups>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Quan feu dues còpies o més amb <Agrupar (per pàgines)> a <Acabat>, podeu inserir fulls entre cada grup de pàgines. Si seleccioneu <On>, seleccioneu un origen de paper.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Separador de treballs entre grups>
<On>, <Off>
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0SE