Enviament per fax

En aquest capítol es presenten els mètodes bàsics per enviar i rebre faxos, a més de funcions molt pràctiques que podeu fer servir segons les vostres necessitats.

Introducció a les operacions bàsiques

En aquesta secció es descriuen la pantalla de funcions bàsiques de fax i els mètodes bàsics d'enviament i recepció.

D'una manera satisfactòria, fàcil i pràctica

Podeu cercar i escollir diversos mètodes d'enviament i recepció de faxos. Si feu servir les funcions d'una manera més completa podeu enviar i rebre faxos amb eficiència.

Enviament de faxos des del vostre ordinador

Podeu enviar per fax directament un document desat en un ordinador. Gràcies a aquest mètode, no cal imprimir els documents, amb la qual cosa podeu estalviar paper i tòner, i les imatges i les impressions detallades dels documents són més nítides.

Ús de les funcions de fax d'una manera més completa

En aquesta secció es descriu com enviar i rebre faxos per Internet. També podeu aprendre a utilitzar una impressora multifunció sense opció de fax per enviar i rebre faxos a través d'altres impressores multifunció de la xarxa.
CONSELLS
Si instal·leu l'opció corresponent, podeu fer servir IP fax. IP Fax és una funció que serveix per enviar i rebre faxos a través d'una xarxa TCP/IP, com una LAN d'oficina. Enviar i rebre faxos entre dispositius d'una mateixa xarxa ajuda a reduir els costos de comunicació, a més d'agilitzar la comunicació amb relació als faxos normals.
9HKS-095